Конспект уроку: Оксигеновмісні органічні сполуки

07.09.2018
1742 переглядів
Предмет: Хімія
Клас: 11 клас
Автор: Шевченко Л.І.
Тема уроку
Оксигеновмісні органічні сполуки
Мета уроку:

Перевірити глибину засвоєння усіма учнями вивченого матеріалу. Повторити та закріпити визначені спеціальні вміння та навички з предмету (вміння розв'язувати експериментальні та розрахункові задачі, поводитися з хімічним посудом, таблицями). Продовжити формування і закріпити загально - навчальні вміння та навички (планування відповіді, вміння чітко пояснювати зроблений запис і тощо). Виявити типові помилки учнів та передбачити міри по усуванню знайдених пробілів в знаннях.

Здійснюючи єдність навчання та виховання при громадському огляді звернути особливу увагу на засвоєння учнями головних світоглядних ідей – ідей про матеріальність світу та його безперервний рух, зміні, розвитку, причинно-слідських зв'язків явищ, про безперервний процес пізнання розвитку науки виробництвом. Забезпечити ідейно-політичне виховання учнів, акцентуючи увагу на питання, які сприяють вихованню в учнів таких якостей як патріотизм, колективізм. Сприяти трудовому вихованню учнів. Здійснювати естетичному вихованню школярів (оформлення кабінету).

Тип уроку:
Громадський огляд знань з хімії
Терміни і поняття:
Хід уроку
Організаційний момент
Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності
Основна частина уроку

Задачі розвитку школярів (розвиток пізнавальних інтересів та здібностей, розвиток емоцій).

1. Розвивати у школярів вміння виділяти головне в учбовому матеріалі, порівнювати, узагальнювати, логічно викладати матеріал.

2. Розвивати самостійність школярів, волю, вміння долати труднощі, заохочувати школярів до дослідницької роботи.

3. Забезпечити емоційний розвиток учнів, створюючи з цією метою вході громадського огляду різні емоційні ситуації (здивування та ін., включати в зміст яскраві приклади, ілюстрації). Звернути особливу увагу на усунення у окремих учнів даного класу недоліки в розвитку інтелекту, волі, емоцій.

4. При роботі з учнями, маючими здібності в галузі хімії, звернути особливу увагу на розвиток таких сторін їх інтелекту: бажання відповідати на уроці, позитивних емоціях в ході навчального процесу.

Громадський огляд знань – це своєрідний звіт учнів про навчання. Проведення громадського огляду знань потребує пильної підготовки.

Перед усім створюється громадська комісія із учнів, що мають інтерес до хімії і знають цей предмет, як в цьому так і в поточному класах. До роботи в комісії задіються члени учнівського комітету, а також члени батьківського комітету.

З членами утвореної комісії вчитель хімії проводить попередні консультації, роз'яснює характер їх обов'язків на огляді знань, обговорює примірний склад питань, критерії оцінки знань і тощо. Члени комісії надають допомогу в цій роботі і вони ж потім являються членами журі.

Учні класу, де ведеться огляд приймають участь в оформленні стендів, збирають матеріал за темою, готують доклади, таблиці.

При організації проведення огляду постійно враховуються реальні учбові можливості та психологічні особливості класу.

ПЛАН

Проведення громадського огляду знань за темою: «Оксигеновмісні органічнісполуки».

1. Вступне слово вчителя (ціль огляду, знайомство з членами комісії, порядокпроведення огляду).

2. Усне опитування учнів за питаннями:

1). Спирти одноатомні та багатоатомні

а) порівняння складу та будови одноатомних та багатоатомних спиртів;

б) особливості хімічних властивостей одноатомних та багатоатомних спиртів;

в) застосування спиртів, згубна дія алкоголю на організм людини;

г) добування спиртів.

2). Феноли

а) особливості будови та властивостей фенолів;

б) взаємний вплив атомів в молекулі фенолу.

3). Альдегіди

а) склад та будова;

б) особливості хімічних властивостей альдегідів;

в) застосування і добування альдегідів.

4). Карбонові кислоти

а) склад та будова;

б) особливості хімічних властивостей карбонових кислот;

в) застосування та добування карбонових кислот;

г) ненасичені карбонові кислоти.

5). Особливості будови та властивостей естерів.

6). Жири, їх будова та властивості.

7). Синтетичні мийні засоби.

8). Глюкоза

а) склад, фізичні властивості, застосування;

б) особливості хімічних властивостей глюкози.

9). Сахароза, технологічна схема виробництва цукру.

10). Крохмаль, особливості будови та властивостей.

11). Целюлоза, особливості будови та властивостей.

3. Індивідуальне опитування.

Чотирьом учням пропонуємо розв'язати експериментальні задачі.

Задача 1. В трьох пробірках під номерами видані наступні речовини: гліцерин, етанол, глюкоза. За допомогою необхідних реактивів визначити, в якій пробірці яка речовина знаходиться.

Написати рівняння відповідних реакцій.

Задача 2. Зробить якісні реакції на глюкозу. Запишіть рівняння відповідних реакцій.

Задача 3. Зробить якісні реакції на метаналь. Запишіть рівняння відповідних реакцій.

Трьом учням пропонують розв'язати розрахункові задачі.

Задача 1. Визначити об'єм водню (н.у.), який виділився при взаємодії розчину оцтової кислоти масою 200 г. з масовою часткою кислоти 6 % з металевим натрієм.

Задача 2. Вичисліть об'єм водню (н.у.), необхідний для відновлення глюкози масою 90 г. в шестиатомний спирт (сорбіт).

Задача 3. Розрахувати масу глюкози, яку можна добути з картоплі масою 810 г. з масовою часткою крохмалю в неї 20 %.

Крім того двом учням пропонуються завдання на доказ генетичного зв'язку між органічними сполуками.

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можливо здійснити запропоновані перетворення:

Назвіть речовини.

Завдання 2. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити запропоновані перетворення:

Назвіть речовини.

4. Підсумки громадського огляду.

Підводячи підсумки огляду журі оцінює, наскільки реалізовані у відповідях учбові та виховні задачі, задачі розвитку школярів, їх пізнавальних інтересів І здібностей.

Під час роботи журі по підсумкам громадського огляду знань за темою: «Оксигеновмісні органічні сполуки» має сенс провести конкурс «знавців». Два учня одночасно на різних дошках під диктовку пишуть хімічні терміни.

1 учень:Целюлоза,Гліцерин,Фенол,Декстрини,2, 4, 6 – тринітротолуен.

2 учень:Ацетилен,Йод,Етиленгліколь,2, 4, 6 – трибромфенол,Естеріфікація.

На при кінці огляду члени журі підводять підсумки, повідомляють число балів,у набраних кожним учнем, визначають зайняті місця, а також називають «першого, хіміка», учня, який набрав найбільшу кількість балів.

Журі ставило оцінки за системою: вірна відповідь – 4 бали, неповна відповідь – 2 бали, невірна відповідь – 0 балів.

У заключному слові вчитель відмічає гарні відповіді учнів, об'являє і виставляє оцінки до класного журналу, називає кращого учня в класі.

Прізвища учнів, що мають відмінні знання, заносять до стінгазети.

*Матеріал лише для ознайомлення. Права на даний урок належать його автору

Закріплення знань і вмінь
Підведення підсумків
Надання домашнього завдання

Коментарі ( 0 )

Залишити коментар

Інші конспекти уроків з хімії 11 клас

Підписатися на оновлення

Залиште свою едектронну адресу, щоб отримувати останні новини та оновлення на сайті yrok.net

Всі права захищено.

Копіювання матеріалів без зміни заборонено.

При використанні матеріалів обов'язкова наявність активоного посилання (не закритого для індексування пошуковими системами) на джерело.