Конспект уроку: Загальна характеристика рослин. Основні процеси життєдіяльності рослини

02.08.2013
1017 переглядів
Предмет: Біологія
Клас: 7 клас
Автор: yrok.net
Тема уроку
Загальна характеристика рослин. Основні процеси життєдіяльності рослини
Мета уроку:
розглянути поняття царство Рослини; визначити його місце в системі органічного світу; познайомити учнів з основними процесами характерними для життєдіяльності рослин та виявити суть фотосинтезу, живлення, дихання, транспорту поживних речовин;
Тип уроку:
комбінований
Терміни і поняття:
флора, одноклітинні і багатоклітинні організми, нижчі та вищі рослини, сільськогосподарські та лікарські рослини
Хід уроку
Організаційний момент
Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності до уроку. Перевірка присутніх
Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання
Повторити знання учнів про рослини з предметів які вони вивчали раніше.
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Проблемне питання:

  • Чи бачили ви як дихають дерева чи квіти, чи як вони живляться?
  • Оскільки ми не можемо побачити, як вони це роблять, то можливо вони взагалі не дихають і не живляться?
Основна частина уроку

Загальна характеристика рослин

Рослинний світ є однією з головніших складових природи. Рослини на відміну від інших живих організмів здатні до фотосинтезу. Це процес утворення рослинами органічних речовин з води і вуглекислого газу, з допомогою енергії світла. Рослинам властивий необмежений ріст і прикріплений спосіб життя. Їх клітини оснащені целюлозними стінками, через це форма та дефінітивні розміри не зазнають змін протягом їх існування. В ході свого метаболізму рослини виділяють в повітря оксиген і поглинають з нього вуглекислий газ. Як спеціальну запасну речовину вони використовують головним чином крохмаль.

Біологічна маса рослин створює фундаментальну основу для існування різних гетеротрофних організмів, таких як тварини, гриби, бактерійї. Вони використовують данну біомасу в якості їжі.

Рослини відрізняються за розмірами — від найменших мікроскопічних до гігантських, що мають масу в сотні тонн. Так же відмінна їхня будова — від найпростіших, схожих на кульку, до досить складних, розгалужених на тисячі і мільйони бічних гілок чи коренів.

Живуть рослини у воді та на суші практично на всіх континентах, навіть трапляються в Антарктиді. Сумарна маса рослин, що живуть на Землі, у рази перевищує масу всіх тварин.

Органічні речовини, які так необхідні для забезпечення життя, рослини самостійно синтезують з різних неорганічних речовин, при цьому використовуючи воду, вуглекислий газ, а також незначну кількість окремих хімічних елементів.

Рослинні організми можуть виступати їжею для рослиноїдних тварин і людини. Крім цього багато видів вирощуються для практичного використання. Серед таких є харчові (пшениця, яблуко, груша, вишня), кормові (овес, люцерна, кормовий буряк), технічні (льон, бавовник), декоративні (тюльпани, хризантеми, троянди), лікарські (ромашка, валеріана та ін..).

Головними ознаками рослини як живого вважають:

  • обмін речовини і енергії,
  • постійне живлення,дихання, ріст та розвиток,
  • розмноження,
  • рух,
  • подразливість,
  • саморегуляція та самооновлення,
  • адаптація,тобто здатність пристосовуватись до різноманітних змін навколишнього середовища.

Основі процеси життєдіяльності рослин

Обмін речовин і енергії являє собою сукупність процесів поглинання речовин і енергії із навколишнього середовища, та подальше їх перетворення і засвоєння в організмі, а в результаті розпад з виділенням певної кількості енергії.

Живлення — це специфічний процес надходження в живий організм речовин, які необхідні для підтримки постійної життєдіяльності, та їхнє засвоєння. Живлення – це невід’ємна складова частина процесу обміну речовин. Є два типи живлення, характерних для рослини: автотрофний і гетеротрофний.

Автотрофний тип живлення — це процес утворення, тобто синтезу органічних речовин з неорганічних за участі енергії сонячного випромінювання. В результаті синтезу органічної речовини із неорганічних у рослинних організмів виділяється кисень. Його частину рослини використовують для здійснення дихання, а інша частина газу потрапляє безпосередньо в атмосферу.

Гетеротрофний тип живлення характеризується використанням готових органічних речовини. Гетеротрофні організми поділяються на паразитів, а також сапротрофів. Паразитами називають організми, що використовують для свого живлення органічні речовини інших живих організмів. А сапротрофи в свою чергу живляться органічними речовинами уже відмерлих організмів.

Фотосинтез — це без перебільшення найголовніша функція рослинного листка. У листках також відбуваються інші важливі функції — це дихання і випаровування води або транспірація. В процесі фотосинтезу з неорганічних хімічних елементів і речовин утворюються різноманітні органічні внаслідок поглинання рослиною енергії світла. Головною умовою для здійснення фотосинтезу є присутність світла, вуглекислого газу та води. Воду зелені рослини отримують головним чином з ґрунту, вуглекислий газ, зрозуміло, з повітря. Поглинання рослинами вуглекислого газу з повітря називається повітряним живленням. Карбон, який міститься в вуглекислому газі є основою для подальшого утворення органічних речовин. Воду рослини розкладають і виділяють з неї кисень.

Дихання є одним із головних процесів обміну речовин та енергії. Воно підтримує зв’язок між рослинним організмом і середовищем. В результаті дихання відбуваються процеси окиснення органічних речовин з подальшим вивільненням енергії. Дана енергія потрібна рослинам для забезпечення всіх процесів життєдіяльності. Зрозуміло, що під час дихання відбувається поглинання кисню та виділення вуглекислого газу.

Транспірація або випаровування води — це явище в процесі якого виділяється водяна пара через спеціальні продихи. Вода випаровується крізь всі частини рослини, однак найінтенсивніше це здійснюють її листки. Швидкість такого випаровування регулюють продихи. По спеціальній системі міжклітинників вода потрапляє в продихові щілини, а далі виходить назовні. Також можлива втрата вологи безпосередньо з поверхні листкової пластинки, хоча в незначній мірі. Транспірація виконує важливу функцію для життя рослини, а сама знижує температуру і найголовніше — забезпечує потік розчинених речовин від кореня в гору.

Закріплення знань і вмінь

Вставити пропущені слова

Рослини — це автотрофні ________, які самостійно здатні виробляти __________ (органічні) з неорганічних (води та ________________) в зелених частинах під час процесу ______________.

Рослини __________ необмежено довго, _________ органів руху й ведуть ______________ спосіб життя.

Рослини мають органи: ____________________________________.

Рослини здатні до __________________ — відтворення подібних до себе і _____________ з допомогою насіння.

VI. Підведення підсумків

Підведення підсумків
Підведення підсумків уроку. Оцінювання учнів та зауважень до їх підготовки
Надання домашнього завдання

Коментарі ( 0 )

Залишити коментар

Підписатися на оновлення

Залиште свою едектронну адресу, щоб отримувати останні новини та оновлення на сайті yrok.net

Всі права захищено.

Копіювання матеріалів без зміни заборонено.

При використанні матеріалів обов'язкова наявність активоного посилання (не закритого для індексування пошуковими системами) на джерело.