Конспект уроку: Українська література 20 – 30-х років ХХ ст.

23.09.2018
119 переглядів
Тема уроку
Українська література 20 – 30-х років ХХ ст.
Мета уроку:

Навчальна мета: познайомити  школярів  з  літературним процесом оцих  років, оглядово із  тематикою творів відомих письменників - представників цього часу, із  творчими пошуками українських письменників-емігрантів, з  митцями Західної України; 

Розвивальна мета: сформувати  правильне розуміння подій й  процесів того часу; 

Виховна мета: виховувати у  школярів  почуття патріотизму, власної людської й  національної гідності, сформувати  у  них подібні якості, як доброта, порядність, вміння  аналізувати факти і  робити свої  висновки 

Тип уроку:
урок засвоєння нових знань
Терміни і поняття:

Обладнання і матеріали: фотографії, добірки творів, медіа-матеріали

Хід уроку
Організаційний момент
Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Епіграф уроку:

Відкриваю для себе нові імена
І глибинні думки, і душевні висоти...
Скільки років ховала їх прірва страшна,
Що хотіла наш дух, нашу суть побороти.
Скільки їх, що приходять з далекої тьми,-
Хоче серце усіх поіменно назвати...
І на болях своїх знову пишемо ми
Імена, імена... І вкорочені дати.

В.Крищенко

Основна частина уроку

Доля української літератури - доля України. Тяжко  віднайти  в  світовій історії аналогію, щоб  жива мова, мова значного  народу систематично заборонялася і  переслідувалася спеціальними державними вердиктами і  актами. Цей геноцид тривав віками . Нагадаємо укази російських царав - Петра І. (1720) про заборону українського книговидання і Катерини І.  (1754) - про заборону викладання українською мовою у  Києво-Могилянській академії;сумнозвісний Валуєвський циркуляр (1863) і Емський указ (1876), котрий  посягнув й  на саму душу українського народу - пісню; затим - закриття усіх  українськиї театрів (1884), припинення видання дитячої книжки (1885), указ Миколи І.  про скасування української преси (1914); численні більшовицькі відкриті і  таємні постанови, спрямовані на «викриття українського буржуазного націоналізму», а насправді проти української культури, мови й  національної самосвідомості; й , врешті, «андроповську» постанову ЦК КПРС «О мерах по дальнейшему совершенствованию изучения и преподавания русского языка у  союзных республиках» (1978) і ін. І. одночасно  з  штучним голодомором 1933 р. і масовим винищенням й  «розкуркуленням» українського селянина, жорстокими репресіями 30-х, а потому  40-х і 60-х - 70-х років відносно української інтелігенції, передусім творчої лише  в  30-ті роки розстріляно і  закатовано у  концтаборах більше  500 письменників, поміж  них - визначні особистості),- найбільші злочини, вчинені царською і більшовицькою імперіями проти України і її народу.

Заповнення таблиці

Літературні угрупування

 

«Неокласики»

ВАПЛІТЕ

«Гарт»

«Плуг»

ВУСПП

«Молодняк»

1925-1928

М.Зеров

М.Рильський

П.Филипович М.Драй-Хмара

Ю.Клен

1925-1928

М.Хвильо-вий

О.Досвітній

П.Тичина

М.Бажан

П.Панч

М.Куліш

Г.Епік

1923-1925

В.Елан

О.Довженко

В.Сосюра

П.Тичина

М.Хвильо-вий

М.Куліш

Ю.Яновсь-кий

1922-1932

С.Пилипенко

А.Головко

П.Панч

І.Скляренко

І.Кириленко

1927-1932

О.Влизько

К.Гордієн-ко

Н.Забіла

О.Корній-чук

Іван Ле

І.Микитенко

1926-1932

Д.Гордієнко

О.Довжн-ко

Т.Масен-ко

А.Шиян

П.Усенко

План

1. Тяжкі  суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., ключові  стильові напрями.

Словникова робота. Відшукати у  словнику літературознавчих термінів визначення понять модернізм, соцреалізм, постмодернізм й записати у  зошити.

2.Різноманітність стильових манер, що проявилася вже  у  першій пол. 20-х рр. в  творчості ряду талановитих письменнків : романтико-героїчна (Ю.Яновський), лірико-імпресіоністична (М.Хвильовий, Г.Косинка), реалістична (П.Панч, А.Головко), науково-фантастична У .Винничено, П.Панч). Розвиток гумору і  сатири. Виникнення  у  центрі  20-х років дуже велеких  епічних полотен.

3. Подальший розвиток театру у  Україні. Початкове художне освоєння молодими драматургами нової дійсності, зображення її творців

( М.Куліш, Й .Микитенко, М.Кочерга). 

4. Поява  й  становлення кінодраматургії, її основних жанрів - кіноповісті, кінопоеми (О.Довженко). 

5. Літературна дискусія 1925-1928 рр., облудні політичні звинувачення чесних й  відданих народові письменників. 

Рольова гра. Якби ви взяли участь в  літературній дискусії 1925— 1928 років, то котру  позицію зайняли б, що відповіли б власним опонентам?

6. Голод 1933 року, спроба письменників захистити власний  народ, попередити його про небезпеку. Арешти митців в  першій пол. 30-х рр. (М.Куліш, М.Зеров, Г.Епік, Лесь Курбас, О.Слісаренко, Остап Вишня). 

7. 1937 рік - апогей знищення цвіту нації, вигублення молодих талантів («розстріл українського відродження»). Ослаблення розвитку літератури у  передвоєнні роки.

Як бачите, найбільш втрат в  часи сталінських репресій зазнало красне письменство. Поплатилися життям за власні  погляди Микола Хвильовий, Воло-димир Свідзинський, Валер'ян Підмогильний, Ми¬кола Куліш, Микола Зеров, відбули страшну катор¬гу Остап Вишня, Володимир Гжицький, змушені були йти на поступки тоталітаризму Павло Тичина, Олек¬сандр Довженко, Володимир Сосюра, Максим Риль¬ський, Петро Панч й  ін. Користуючись винятково статистикою, котра  у  цьому разі, може, най¬точніше, хоча  й  без емоцій, відтворює  трагедію україн¬ського красного письменства, можна навести подібні  да¬ні: в  1930 році налічувалося 259 українських письмен¬ників. Після 1938-го їх залишилося лише  36. З'являється  закономірне питання: де поділися ін¬ші - аж 223? Зараз  вже  є на це питання трагічна відповідь:

.. З  двохсот 20  3-х  митців сімнадцять розстрі¬ляно, вісім закінчили життя самогубством, арештовано і  заслано сто сімдесят 5  й доля їхня невідома, шістнад¬цять пропали безвісти, сім померли власною  смертю.

На закінчення  розповіді пропоную підвестися і  хвилиною мовчання вшанува¬ти пам'ять всіх  невинно знищених тоталітарною системою українських митців.

Закріплення знань і вмінь

Бесіда:

 1. Що за  відмінності поміж літературними угрупуваннями МАРС, «неокласики», ВАПЛІТЕ, й  «Гарт», «Плуг», ВУСПП, «Молодняк»? 
 2. Які ознаки  національного українського відродження 20-х рр. порівняно із  класичним Ренесансом? Яким чином  змінився склад української діаспори після подій у  Україні 1917—1920 років?
 3. Чому українських письменників даної  доби іменують  митцями «Розстріляного Відродження»?
 4. 20-х років? Котру  проблематику порушували прозаїки 20-х рр.?
 5. Що ви розумієте під «стильовим новаторством» української прози 
 6. Що означає «дві дійсності» 20-х років в  творчості пережитих  письменників?
 7. Котра  визначальна проблема порушувалася літературною дискусією 1925 - 1928 рр.? Що привело її до кризи?
 8. Що зумовило експериментальні пошуки української поезії 20-х рр.? Що за  ознаки  поезії «неокласиків»?
 9. Мистецькі декларації котрих  літературних угруповань цього періоду вам подобаються, а котрих  — ні? 
 10. Поясніть причини оновлення української драматургії
 11. Що було поштовхом для розвитку української культури в  20-х роках у  Україні й  за її межами? Чи  можна цей розвиток назвати вільним?
   

Тест:

1. Яким чином  називалася організація пролетар¬ських письменників?

а)'Гарт";

б)"Забой"; у )"Ланка";

г)ВУСПП;

ґ)"Аспис".

2. До котрого  мистецького угруповання належав М.Рильський?

а)неокласиків;

б)символістів; у )імпресіоністів;

г)неоромантиків;

ґ) футуристів.

3. Фатальну значення  в  літературній дис¬кусії відіграли

а)постанова ЦК КПУ(б);

б)рішення ВУСПП; у )лист до М.Шумського;

г)лист Сталіна;'

ґ) саморозпуск ВАПЛІТЕ.

4. Яким чином  називалася організація селян¬ських письменників, створена у

1923 р.?

а) "Плуг";

б)"Молот"; у )"Гарт";

г)"Забой"; 

ґ) "Молодняк".

5. Хто був представником сюрреалізму у  Україні у  20-х роках?

а У .Чумак;

б)Б. Й .Антонич; у )М.Семенко;

г У .Підмогильний;

ґ) П.Тичина.

6.    Хто із  перерахованих письменників належав до групи неокласиків?

а У .Сосюра;

б У .Поліщук; у )П.Филипович;

г)П.Тичина;

ґ) У .Підмогильний.

7. Вкажіть роки, якими окреслюється літературна дискусія.

а)1924-1925;

б)1925-1927; у )1925-1928; 

г)1926-1928;

ґ) 1921-1924.

8. Яку мав назву  театр Леся Курбаса?

а)"Березіль";

б)"Березілля"; у )"Березень";

г)"Березоль";

ґ) "Бразолій".

9 В  котрому  році створена організація ВАПЛІТЕ?

а)1923;

б)1924; у )1925;

г)1926;

ґ) 1927.

10.    Ранні твори П. Тичини належать до

а)неоромантизму;

б)символізму; у )футуризму;

г) сюрреалізму;

ґ) неокласицизму.

11. Лесь Курбас й  його театр працю¬вали у

а)Харкові;

б)Києві; у )Одесі;

г)Катеринославі;

ґ) Чаплинці.

12. Котра  літературна організація стала синонімом непрофесійності і  масовості?

а)"Ланка";

б)"Аспис"; у )"Гарт";

г)"Плуг";

ґ) "Молодняк"

Підведення підсумків
Надання домашнього завдання

Прочитати біографію Павла Тичини, скласти хронологічну таблицю

Коментарі ( 0 )

Залишити коментар

ГДЗ з української літератури

Підписатися на оновлення

Залиште свою едектронну адресу, щоб отримувати останні новини та оновлення на сайті yrok.net

Всі права захищено.

Копіювання матеріалів без зміни заборонено.

При використанні матеріалів обов'язкова наявність активоного посилання (не закритого для індексування пошуковими системами) на джерело.