Конспект уроку: Природна зона степу

31.10.2018
282 переглядів
Предмет: Географія
Клас: 8 клас
Тема уроку
Природна зона степу
Мета уроку:

Навчальна мета: познайомити школярів із властивостями природних умов й ресурсів, географічного розміщення , розмірами степової зони України;

Розвивальна мета: сформувати у школярів уміння сприймати й оцінювати інформацію; передавати власні враження крізь добір матеріалу до теми; сформувати пізнавальний цікавість школярів до рідної землі,

Виховна мета: виховувати кохання й шану до неї.

Тип уроку:
урок-дослідження
Терміни і поняття:

Форми організації: групові, колективні.

Методи навчання: словесний, наочний, навчально-дослідницький, пошуковий, рефлексивний.

Обладнання і матеріали: фотоальбоми, атласи, підручник Ф. Заставного «Фізична географія України», Бібліотека електронних наочностей Географія 7-11 клас для ЗНЗ.

Хід уроку
Організаційний момент
Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання
 1. Що таке природна зона?
 2. У межах яких природних зон розташована Україна?
 3. Пропоную нагадати фізико-географічне районування України за відео фрагментом.
 4. За якими складовими ми характеризуємо природні зони?
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Вчитель . Сьогоднішній урок відбудеться за однією з тем розділу «Природні комплекси і фізико-географічне районування». Який природний комплекс ми маємо сьогодні дослідити – спробуйте відгадати за описом.

«На цій місцевості немає ні швидкоплинних річок, ні високих гір, ні непрохідних лісів. Зате є рівнина й простір до самого горизонту. Особливо гарно тут навесні. Ось уявіть для себе : яскраві, духмяні квіти, величезне блакитне шатро неба, безмежний простір й лагідний, теплий вітер, що вільно гуляє від горизонту до горизонту. Однак не лише весна, а і пекуче літнє сонце, й снігові заметілі взимку, й навіть осіння негода, усе подобається людям, котрі живуть тут.»

Про котрий природний комплекс йде мова?

Ми продовжуємо вчити природні комплекси Східноєвропейської фізико-географічної країни. І сьогодні ми будемо досліджувати зону степу. Зробіть запис теми уроку.

Виходячи із звичайного плану характеристики природних зон визначте мету уроку.

Основна частина уроку

Дослідження будуть проводитися в групах, результатом роботи груп повинен бути опорний конспект за проблемою дослідження та 2 питання для закріплення отриманої інформації. Для отримання інформації використовують данні таблиць та картосхем електронного посібника.

Назва групи

Проблема дослідження

Геологи

Які тектонічні структури обумовили різноманітність мінеральних ресурсів степової зони?

Кліматологи

Які закономірності зміни кліматичних показників спостерігають в межах степової зони?

Геоморфологи

Які форми рельєфу переважають в межах степу?

Гідрологи

Які води суходолу представлені в межах степу?

Ґрунтознавці

Які закономірності зміни типів ґрунтів характерні для зони степу?

Біологи

Якими видами представлений органічний світ степу?

Для роботи над проблемами ми зобов'язані дати адресу об’єкту досліджень.

ФГП природної зони степу.

Таким чином степова зона розміщена на південь від Лісостепу й простягається до Азово-Чорноморського узбережжя й Кримських гір. Від пониззя Дунаю до відрогів Середньо руської височини її довжина більше ніж 1000км за ширини 100км на заході й 300-450км на сході. Оця природна зона є максимальною у Україні за площею, займаючи 40Відсотків території.

Усі знайшли чітке місце розміщення об’єкту дослідження? На дослідження надається 10 хвилин. Ваш час пішов, бажаю успіхів!

1 група геологів досліджують питання геологічних умов, поширення гірських порід й корисних копалин у межах степу.

2 група кліматологів – кліматичні показники й несприятливі метеорологічні умови за кліматичними картосхемами.

3 група геоморфологів – макро- й мікро форми рельєфу, котрі особливі для зони степу враховуючи географічне розміщення об’єкту.

4 група гідрологів – забезпеченість водними об’єктами природної зони степу.

5 група ґрунтознавців – поширенні типи ґрунтів й закономірності їх розміщення у межах зони степу.

6 група біологів – звичайних представників рослинного й тваринного всесвіту степу.

Звіт груп.

геологи. Частка степової зони розташована у межах Українського щита, кристалічний фундамент котрого виходе у районі Запоріжжя й Дніпропетровська, далі фундамент занурюється й формує Причорноморську западину, ще далі на південь перебуває Скіфська плита. На сході степова зона приурочена до Дніпровсько-Донецькій западини й Донецькій складчастій споруді.

Кристалічний фундамент складений метаморфічними й магматичними породами, що обумовили поклади залізної руди (Криворізький, Білозерський, Кременчуцький), марганцевої руди (Нікопольський, Великотокмакський). Донецька складчаста споруда підняла на верхи великі поклади кам’яного вугілля Донбасу. До Дніпровсько-Донецької й Причорноморської западини приурочені родовища нафти, газу, солей, вапняків, глини, пісковиків.

Питання.

1. В межах котрих тектонічних структур розташована зона степу?

2.Чим обумовлено різноманіття корисних копалин у межах степу?

геоморфологи. Територія степової зони побудований із Причорноморської й Приазовської низовини, котрі є слабо похиленими на південь рівнинами. До природної зони степу заходять південні й південно-східні відроги Центрально молдовської, Подільської, Придніпровської височин. Окрім них є подібні підвищені території, як Донецькій кряж, Приазовська височина й Тарханкутська височина в Криму. Вся поверхня степу зрізана ярами, балками, річковими долинами, байраки. На півдні поширені поди, коси.

Питання.

1.Що за форми рельєфу трапляються у степу?

2. Що за зовнішні сили сформували мікро форми рельєфу?

кліматолог. Степова зона лежить в помірно континентальній кліматичній області і характеризується зростанням континентальності клімату у південному й східному напрямах. Середня температура липня - +20º С на півночі, +24ºС на півдні й південному сході, а у січні – від -2º до -9ºС. Оця природна зона заслужує найбільшу у Україні кількість тепла й світла. Вегетаційний період тут триває 240 днів. Опадів за рік випадає мало – від 350 – 450мм. І їх кількість знижується із півночі на південь. Отже , клімат степової зони можна назвати спекотним із від’ємним балансом вологи, із частими посухами, суховіями, пиловими бурями, сильними вітрами.

Питання.

1. Яка складова степової зони має найбільші амплітуди температур?

2. Що за несприятливі природні явища особливі для степової зони?

гідролог. Степова зона мало забезпечена водою, що пояснюється властивостями кліматичних умов. Крізь степ транзитом протікає дуже багато річок. Поміж найбільших є Дунай, Дніпро, Сіверський Донець, Південний Буг, Дністер. Поміж цими річками є дуже багато малих річок, котрі влітку повністю або частково пересихають. Річковий стік у Україні найнижчий у Україні. На півдні зони є численні солоні озера лиманного походження.

Питання.

1. Оцініть забезпеченість степу водними ресурсами.

2. Назвіть найбільші озера степу. Яке походження вони мають?

ґрунтознавці. В межах степу, відповідно до кліматичних й органічних умов, сформувалися родючі ґрунти – чорноземи. Вони поділяються на звичайні , звичайні, південні, щебинуваті. Окрім них в степовій зоні зустрічаються ґрунти каштанові, дернові, а у східній й західній частині Криму – кам’янисті.

Питання.

1. Що за материнські породи стали підґрунттям для формування степових чорноземів?

2. Що за проблеми мають чорноземи степу?

біолог. Поміж рослинного покриву переважає трав’яна – на півночі це різнотравно-ковилово-типчакові степи із чагарниками й деревами – вишнею, лохом, тереном. На півдні степи більше сухі – типчаково-ковилові. В Присивашші - полиново-злакові. Первісна рослинність збереглась лише на схилах балок, піщаних косах, островах й у заповідниках. В травостої переважають злаки – ковила, типчак, конюшина, шавлія, будяк, молочай, полин, горицвіт й ін. Найбільше типовими представниками тваринного всесвіту степової зони є ховрах сірий, тушканчик, полівка сіра й степова, куниця кам’яна, тхір, бабак, лисиця-корсак. Їжак вухатий. Різноманітним є світ птахів – жайворонки, перепілки, куріпки, дрохви, журавель степовий, орел. На узбережжях морів й озер, піщаних косах дуже багато водоплавних тварин ти птахів (гуска сіра, лебідь-шипун).

Питання

1. Поясніть переважання гризунів у зоні степу?

2. Чому у українських степах не ростуть дерева?

Закріплення знань і вмінь

На уроці ми розглянули природні компоненти степу. І виділили їх особливості: зона степу багата на корисні копалин, має рівнинний характер поверхні, який понижується на південь, посушливий спекотний клімат, не значну річкову сітку, переважання на чорноземах трав’янистої рослинності та гризунів. На поєднання таких природних компонентів вплинуло географічне положення природної зони: віддаленість від океану, розташування в 40 широтах.

Пропоную створити павутину асоціацій з природною зоною степ.

Степ:

 1. Байраки,
 2. Чорнозем,
 3. Лимани,
 4. Поди,
 5. Різнотрав’я,
 6. Посушливий клімат,
 7. Низовини,
 8. Солоні озера.
Підведення підсумків
Надання домашнього завдання

Домашнє завдання. § 44, 45. твір-роздум «Що люди втратили, а що отримали, розоравши степ»

Коментарі ( 0 )

Залишити коментар

Підписатися на оновлення

Залиште свою едектронну адресу, щоб отримувати останні новини та оновлення на сайті yrok.net

Всі права захищено.

Копіювання матеріалів без зміни заборонено.

При використанні матеріалів обов'язкова наявність активоного посилання (не закритого для індексування пошуковими системами) на джерело.