Конспект уроку: Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні

28.10.2018
210 переглядів
Предмет: Географія
Клас: 10 клас
Тема уроку
Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні
Мета уроку:

Навчальна мета: сформувати в учнів систему знань про склад регіону, особливості його розміщення, населення і загальні риси господарства;

Розвиваюча мета: поглибити і закріпити практичні навички учнів працювати з комплексними картами атласу; продовжити формування умінь аналізувати, систематизувати та уза­гальнювати вивчений матеріал.

Тип уроку:
вивчення нового матеріалу
Терміни і поняття:

Обладнання: політична карта світу, політична карта Західної Європи, атласи.

Хід уроку
Організаційний момент
Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання

Бесіда.

Під час вивчення курсу «Географія материків і океанів» ви склали характеристики окремих країн і вже маєте загальне уявлення про регіональний поділ світу. Крім того, сучасні засоби масової інформації, друзі і знайомі, які живуть в інших країнах, сформували у вас всякі уявлення про країни світу та їх особливості. Подумайте і дайте відповіді на такі запитання:

1). Який вплив на розвиток територій має географічне положення?

2) Які чинники впливають на розміщення населення планети?

3) За якими ознаками можна виділити територіальні одиниці в сучасному світі?

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Вивчаючи загальну економіко-географічну характеристику світу, ми пересвідчилися, що країни і держави значно відрізняються одна від одної історією, демографічними й економічними показниками.

Розпочинаючи вивчення регіональної географії, необхідно спочатку відповісти на запитання: на які регіони і за яким принципом потрібно поділити сучасний світ для того, щоб вивчити його особливості?

Який би принцип поділу світу на регіони ми не обрали, цей поділ буде відображати образ нашого мислення і тому носити умовний характер. Зовсім недавно, наприклад, практикувалося вивчення світу за суспільно-економічними регіонами, тобто роздільне вивчення соціалістичних і капіталістичних держав. Ви вже знаєте, що в наш час найбільш зручним є виділення історико-географічних регіонів світу, яке дає можливість характеризувати регіони з урахуванням їх природних, історичних, культурних та інших особливостей. При цьому потрібно враховувати, що історико-географічним регіонам притаманна постійність, тоді як риси суспільно-економічних регіонів можуть змінюватися досить часто — залежно від змін на політичній карті світу.

Перший регіон, який ми будемо вивчати,— Західна Європа, багато століть поспіль утримував світове лідерство. Звідси розпочиналися експедиції епохи Великих географічних відкриттів, тут зародився капіталізм і сталася перша промислова революція. У наш час регіон продовжує відігравати значну роль у світовій політиці та економіці, розвиткові науки і техніки. Ці досягнення допомагають нам глибше сприймати багатоликість цілісного світу, відкривають безмежні можливості для обміну цінностями.

Основна частина уроку

Розповідь учителя.

Вивчення будь-якого регіону або держави вимагає певної послідовності, яку відображає такий план:

1) Економіко-географічне і політико-географічне положення регіону (держави).

2) Природно-ресурсний потенціал.

3) Населення.

4) Загальна характеристика господарства.

5) Транспорт.

6) Зовнішньоекономічні відносини.

1. Економіко-географічне і політико-географічне положення регіону (держави).

Бесіда.

1) Що таке економіко-географічне положення об'єкта?

2) Політико-географічне положення об'єкта?

* Супроводжується демонстрацією політичної карти Західної Європи.

Розповідь учителя.

ЕГП це характеристика розташування певної території і аналіз тих чинників, які впливають на розвиток її господарства.

ПГП — це положення регіону (країни) щодо інших регіонів (країн) з точки зору його загальнополітичних, економічних і військово-стратегічних інтересів.

Західноєвропейський регіон розташований на крайньому заході материка Євразія і включає території 25 країн.

Великими розвиненими країнами регіону є Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія; малими промислово розвиненими — Австрія, Бельґія, Нідерланди, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Фін­ляндія, Данія, Люксембурґ, Ісландія; середньорозвиненими — Іспа-I нія, Португалія, Греція, Ірландія. Є в регіоні й «країни-карлики»: Андорра, Ватикан, Мальта, Монако, Сан-Марино, Ліхтенштейн, Ґібралтар. У регіоні тільки дві країни не мають державного суверенітету: Андорра формально перебуває під протекторатом Франції та Іспанії, а Ґібралтар є володінням Великої Британії.

Багато віків поспіль цей регіон був центром світового розвитку. Вузлове положення на головних морських шляхах світу — з Європи до Америки, Азії і Африки, сприяло розширенню економічних зв'язків більшості західноєвропейських країн, колоніальним захватам, доставці різноманітної сировини для промисловості, що бурхливо розвивалася. Установленню тісних інтеграційних зв'язків усередині регіону сприяло і компактне розташування його країн. Західну Європу поділяють на три субрегіони — Північну Європу, Південну Європу та Середню Європу.

2. Природно-ресурсний потенціал.

Бесіда.

1) Що таке природні умови і природні ресурси?

2) Який тип клімату переважає в регіоні?

3) Які формирельєфу? Які ґрунти?

Розповідь учителя.

Країни регіону мають у своєму розпорядженні сприятливі природні умови для господарського розвитку: добре поєднання рівнинних і гірських форм рельєфу, переважання помірного клімату, різноманітні ґрунти. Однак запаси деяких мінеральних ресурсів майже вичерпані внаслідок тривалої експлуатації. З одного боку, в окремих краї­нах є промислові запаси нафти і природного горючого газу (Франція, Нідерланди), вугілля (Рурський басейн Німеччини, Уельський і Нью-каслськийу Великій Британії), залізної руди (Швеція, Лотаринзький басейн у Франції та ін.), руд кольорових металів (Німеччина, Іспанія, Італія). З іншого боку, багато родовищ близькі до вичерпання, тому країни Західної Європи імпортують значну кількість паливних і рудних ресурсів.

Порівняно краще країни Західної Європи забезпечені прісною водою, однак її запаси дуже забруднені.

Міні-трепінг.

Знайдіть на карті й назвіть великі річки Західної Європи.

Розповідь учителя.

Невисока родючість ґрунтів регіону компенсується ретельно продуманими і збалансованими заходами меліорації. Ліси Західної Європи в основному виконують рекреаційну функцію, 40 % їх запасів припадають на Швецію і Фінляндію.

Завдання.

Зробіть висновок про те, наскільки природно-ресурсний потенціал Західної Європи сприятливий для життя населення і розвитку господарства.

3. Населення.

Розповідь учителя.

Населення Західної Європи складає близько 6,7 % загальної кількості населення світу. При середній густоті населення 110 осіб/км2 найбільш густо заселені Північна Франція, Рур (Німеччина), Нідерланди. Середній рівень урбанізації Західної Європи — 77 % , а голов­ною формою розселення є міські агломерації, найбільші з яких — Лондонська (близько 13 млн осіб) і Паризька (понад 10 млн осіб). Зниження рівня народжуваності за зростання середньої тривалості життя властиве Західній Європі ось вже понад сто років.

— Які типи відтворення населення розрізняють? Який з цих типів є характерним для Західної Європи?

Упродовж кількох століть Західна Європа була осередком міграції населення до інших частин Землі. Тепер, навпаки, сюди прибувають вихідці з інших регіонів. Нині у Західній Європі налічується понад 14 млн іноземних робітників, серед яких є й українці.

4. Загальна характеристика господарства.

У міжнародному поділі праці країни Західної Європи посідають провідні місця за обсягами промислового і сільськогосподарського виробництва, експорту, запасами золота і валюти, розвитком міжнародного туризму.

Міні-тренінг.

За допомогою комплексної карти атласу і тексту підручника [7, § 25] визначте галузевий склад і географію основних галузей промисловості й сільського господарства Західної Європи.

Розповідь учителя.

Отже, аналіз статистичного і картографічного матеріалу дозволяє дійти таких висновків:

— галузева структура господарства країн Західної Європи характеризується переважанням частки промисловості й невиробничої сфери;

— у галузевій структурі промисловості регіону провідну роль відіграють обробні галузі, що співвідносяться до видобувних приблизно як 9 : 1;

—промисловість і сільське господарство регіону орієнтуються на виробництва, що зберігають сировину, енергію, витрати праці й використовують новітні науково-технічні досягнення;

—у галузевій структурі сільського господарства лідирує тваринництво;

—у сільському господарстві чітко простежується приміська і зональна спеціалізація: Північна Європа — найбільший у світі район

«інтенсивного м'ясо-молочного тваринництва, де також вирощують льон, картоплю, жито, ячмінь, цукровий буряк; Середня Європа спеціалізується на вирощуванні зернових (пшениця, кукурудза, ячмінь тощо), овочів і фруктів помірного поясу в поєднанні з м'ясо-молочним тваринництвом; Південна (Середземноморська) Європа — район тропічного сільського господарства, де вирощують також зернові;

—господарство більшості країн Західної Європи високо розвинене і характеризується високими показниками сумарного ВВП.

—Як ви вважаєте, у чому причини такого успішного розвитку за­хідноєвропейських країн?

На території регіону відбувалися битви двох світових війн, що руйнували господарство практично повністю, однак високий рівень життя західноєвропейського населення швидко відновлювався. Однією із головних причин є інтенсивні інтеграційні зв'язки регіону— як зовнішні, так і внутрішні.

Західна Європа посилила внутрішню єдність створенням Європейського Союзу і, використавши свій вплив, можливості й ресурси, вийшла на світову арену як єдине ціле — в торгівлі, економіці, політики, культурно-технічному обміні.

Підписаний у 1991 р. Маастрихтський договір започаткував існування найбільшого у світі торгово-економічного блоку, загальний ВВП якого можна співставити з ВВП СІЛА, а науково-технічний і фінансовий потенціал поступається тільки СІЛА. Ядром Європейського Союзу є країни Західної Європи. Це наймогутніше інтеграційне об'єднання концентрує на внутрішньому ринку 40 % торгівлі това­рами і ЗО % — послугами. Кордони ЄС поступово розширюються. У 1999 р. до Союзу ввійшли Угорщина, Кіпр, Польща, Чехія і Сло­венія. У 2007 р. — Румунія та Болгарія. Україна постійно поглиб­лює та розширює свої економічні й політичні зв'язки з країнами ЄС, обравши одним з напрямів свого стратегічного розвитку Європейське співтовариство.

5. Транспорт.

Західноєвропейська транспортна мережа відповідає всім вимогам інтеграційних процесів у регіоні, забезпечуючи внутрішні й зовнішні перевезення. Найбільший обсяг пасажиро- і вантажоперевезень припадає на автомобільний транспорт, у той час як значення залізничного транспорту дещо зменшується. Водний транспорт забезпечує зовнішні й частково внутрішні (основна артерія — річка Рейн) перевезення. Зростає роль повітряного і трубопровідного транспорту. Транспортна система Західної Європи постійно удосконалюється і модернізується в технічному відношенні.

6. Зовнішньоекономічні відносини.

У структурі імпорту західноєвропейських країн переважають сировина, енергоносії, напівфабрикати. Регіон експортує машини, промислове обладнання, хімікати. Близько 2/3 зовнішніх операцій припадає на взаємну торгівлю країн регіону, 1/5 — на країни, що роз­виваються, 1/10—на США і Японію. Велике значення для економіки багатьох країн регіону має розвиток міжнародного туризму.

Закріплення знань і вмінь

Бесіда.

1) Як пояснити високий рівень економічного розвитку країн Західної Європи при дуже невисокій забезпеченості регіону власними мінеральними ресурсами?

2) Назвіть особливості вікової структури населення західноєвропейських країн.

3) Чи є утворення Європейського Союзу позитивним явищем? Негативним? Відповідь обґрунтуйте.

4) Які проблеми промисловості й сільського господарства є для регіону найбільш актуальними?

5) Які країни Західної Європи мають найбільш розвинену сферу туризму?

Підведення підсумків

Заключне слово.

  1. Регіон Західна Європа характеризується виключно вигідним географічним положенням і різноманітністю природно-ресурсного потенціалу, що сприяє високому рівню розвитку господарства.
  2. Для населення західноєвропейських країн характерним є «старіння», зумовлене зниженням природного приросту; розселено населення нерівномірно, більша його частина проживає в міських агломераціях.
  3. Господарство країн регіону високорозвинене і характеризується високими показниками сумарного ВВП.
  4. Одна з головних особливостей регіону — інтенсивні інтеграційні процеси в усіх сферах життя.
Надання домашнього завдання

1) Опрацювати текст підручника [7, § 25].

2) Підписати на контурній карті країни Західної Європи і їх сто­лиці, виділивши країни-члени ЄС.

Коментарі ( 0 )

Залишити коментар

Підписатися на оновлення

Залиште свою едектронну адресу, щоб отримувати останні новини та оновлення на сайті yrok.net

Всі права захищено.

Копіювання матеріалів без зміни заборонено.

При використанні матеріалів обов'язкова наявність активоного посилання (не закритого для індексування пошуковими системами) на джерело.