Конспект уроку: Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони

28.10.2018
201 переглядів
Предмет: Географія
Клас: 10 клас
Тема уроку
Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони
Мета уроку:

Навчальна мета: сформувати знання учнів про призначення, структуру, міжгалузеві зв'язки світового сільського господарства, визначити головні сільськогосподарські райони світу;

Розвиваюча мета: удосконалювати навички та вміння працювати з тематичними картами атласу, визначати тенденції розвитку світового сільського господарства;

Виховна мета: виховувати географічний кругозір, бережливе ставлення до природи.

Тип уроку:
комбінований
Терміни і поняття:

Обладнання: атласи, підручники, карта сільського господарства світу.

Методи і прийоми: бесіда, бліц-турнір, проблемне питання, розповідь, міні тренінг, робота з підручником робота з картами атласу, самостійна робота.

Хід уроку
Організаційний момент

Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку та перевірка присутності.

Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання

Бесіда.

1) Що за переміни здійснилися в світовому паливно-енергетичному балансі протягом останнього вік ?

2) Котру значення здійснює електроенергетика у розвитку країни?

3) Що за галузі виробничої і невиробничої сфер є найбільшими споживачами енергетичних ресурсів?

4) Назвіть головні чинники розташування підприємств різноманітних галузей машинобудування.

5) Що за країни всесвіту мають найбільші запаси залізних руд? Чим відрізняються темпи розвитку і розташування підприємств чорної і кольорової металургії розвинених країн і країн, що розвиваються?

6) Назвіть головні райони текстильної промисловості у сучасному світі

Бліц-турнір.

Вчитель пропонує школярам об'єднатися у пари й пропонує їм по черзі називати галузі машинобудування. Переможцем є той школяр , яки й останнім дасть відповідь.

Проблемне запитання.

Із яким з наведених тверджень ви згодні: «Хімічна промисловість — головний забруднювач оточуючого середовища» і «Xімічна промисловість — провідна галузь, котра створює технології комплексної переробки сировини»? Обґрунтуйте власний вибір.

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Вступне слово учителя .

Промисловість є провідною галуззю матеріального виробництва в сучасному світі, однак поряд з нею функціонує найдавніша сфера роботи людства — сільське господарство.

Сьогодні на уроці ви шукатиме відповіді на таке проблемне запитання:

—Чи зостається сільське господарство — найдавніший вид господарської роботи людини — важливою галуззю світового господарства?

Основна частина уроку

Сільське господарство

Сільське господарство — це сукупність галузей, котрі займаються вирощуванням сільськогосподарських культур й розведенням сільськогосподарських тварин.

Сільське господарство є частиною агропромислового комплексу (АПК), до котрого належать 3 сфери: промисловість, що синтезує засоби виробництва для сільського господарства; своє сільське господарство й галузі, зайняті транспортуванням, переробкою й збутом сільськогосподарської сировини й продукції. Основою сільськогоспо­дарського виробництва є земельні ресурси.

Що за чинники мають вплив на сільськогосподарську спеціалізацію країн?

Головними чинниками, котрі стимулюють асортимент й обсяги сільськогосподарської продукції, вважають:

— природні умови території (рельєф, кількість сонячного світла, тепла, вологи, ґрунти);

— забезпеченість трудовими ресурсами;

— транспортабельність сільськогосподарської продукції й умови її зберігання;

— рівень індустріалізації країни (присутність підприємств для переробки сільськогосподарської продукції);

— етнічні й релігійні ознаки країни (приміром в державах східної Азії провідною зерновою культурою є рис; мусульмани не вживають у їжу свинину).

На сьогоднішній день існують 2 типи ведення сільського господарства — товарне й споживче. Для товарного типу характерне інтенсивне землеробство із плодозмінною сівозміною й інтенсивне тваринництво з заготівлею кормів, садівництво, городництво. 2-му звичайні характерне плужне й мотичне землеробство, пасовищне тваринництво, напівкочове й кочове скотарство, примітивне збиран­ня, полювання, рибальство.

Що за типи ведення сільського господарства особливі для розвинених країн й країн, що розвиваються?

— В розвинених державах переважає товарне сільське господарство, в державах , що розвиваються, — товарне й споживче.

Сільське господарство побудований із 2-х основних галузей: рослинництва й тваринництва. Співвідношення рослинництва й тваринництва в державах різноманітних регіонів всесвіту неоднакове. В розвинених державах Європи й Америки переважає високопродуктивне тваринництво, а у державах , що розвиваються, — рослинництво. Розглянемо розташування й спеціа­лізацію головних сільськогосподарських районів всесвіту .

Рослинництво

Рослинництво - головна галузь сільського господарства. В світі культивуються біля 1,5 тис. видів рослин. Основою рослинництва є вирощування зернових культур (окрім традиційних для нас пшениці, рису, кукурудзи, жита, проса, гречки, в світі до них належать гао­лян, сорго, чумиза й ін.). Зернові займають практично 50Відсотків земель, що обробляються. Головні зернові культури всесвіту — пшениця (580 млн тонн світового валового збору), ку­курудза (400 млн тонн), рис (490 млн тонн) (мал. 51). Під ними зайнято 720 млн гектарів земель.

Міні-тренінг.

За картами атласу визначте головних виробників зернових культур.

Пшеницю, головним чином , вирощу­ють в помірних й субтропічних широтах Євразії, Північної й Південної Америки, Австралії. Це так званий пшеничний пояс Землі (мал. 50). Головні її виробники — США, Китай, Індія, Франція, Канада, Авст­ралія, Казахстан, Росія, Україна. Кукурудзу як продовольчу й кормову культуру вирощу­ють головним чином у Північній й Південній Америці. Значні посіви даної культури є в США, Бразилії, Мексиці, Аргентині, Китаї, Індії, Австралії. Рис - основна культура екваторіальних, тропічних й субтропічних широт. Його вирощування зосереджено у Китаї (38Відсотків світового збору), Індії (біля 20Відсотків ), Індонезії, Японії й на Філіппінах. По­сіви рису є ще в Центральній Азії, південних районах Європи, на півдні Північної Америки.

Значну значення в сільсько­му господарстві здійснюють і зернобобові культури (квасоля, соя, горох, чечевиця).

Технічні культури використовують як сировину для різноманітних галузей проми­словості, їх поділяють на декілька груп: волокнисті (бавовник, льон-довгунець, коноплі, джут, сизаль), цукроносні (цукровий буряк, цукрова тростина), олійні (соняшник, олива, олійна пальма, соя, арахіс, рапс), каучуконосні (гевея), крохмаленосні (картопля, батат, маніок); лікарські; культури, із котрих синтезують тонізуючі речовини (чай, кава, какао, кола), прянощі (гвоздичне дерево, перець чорний й червоний, коріандр, кориця і т.п. ).

Міні-тренінг.

За картами атласу визначте головних виробників, технічних культур;

Поміж волокнистих культур поширений бавовник, посіви котрого зосереджено у субтропічному, тропічному й екваторіаль­ному поясах.

- Найбільші за обсягами збори бавовнику дають Китай (біля 25 Відсотків світового збору), США (18Відсотків ), Індія й Пакистан (по 9Відсотків ), а ще Узбекистан, Туреччина, Єгипет, Бразилія.

- Льон - основна волокниста культура помірного, поясу. Його вирощують головним чином у Китаї, Франції, Росії, Білорусі, Україні.

- Джут (волокно котрого йде на виготовлення мішковини, килимів, шпагату) вирощують Індія, Бангладеш, Китай.

- Каучуконоси культивують в Малайзії, Таїланді, Індонезії, Шрі-Ланці, В'єтнамі.

- Цукрову тростину вирощують в США, Індії, Бразилії, Австралії, Мексиці, Китаї, Філіппінах, ПАР, на Кубі (мал. 53); цукровий буряк - в Франції, Німеччині, Україні, Росії, США, Китаї, державах Південної Америки. Виробництво цукру у світі становить біля ПО млн тонн на рік.

- Поміж країн, що вирощують олійні культури, лідерами є США, Індія, Китай, Італія, Бразилія.

- Поміж крохмаленосних культур найбільше розповсюджена картопля. Вона займає практично 19 млн гектарів орних земель всесвіту . Головні її виробники — Польща, Росія, Україна, Китай, США, Білорусь, Франція

Тропічні фрукти вирощують й експортують до других країн Туреччина, Сирія, Греція, Португалія, Іспанія, Ізраїль, США, Куба. Окремі країни спеціалізуються на вирощуванні одного-2-х видів фруктів (приміром , Грузія — мандаринів, Ізраїль — лимонів, Панама, Гондурас, Коста-Рика — бананів).

Тваринництво

Оця галузь сільського господарства розвинена у всіх регіонах земної кулі, однак в різноманітних державах воно має неоднаковий рівень розвитку. В економічно розвинутих державах й державах із перехідною економікою воно є високоінтенсивним й високомеханізованим, а саме тому — високотоварним. В державах , що розвиваються, тваринництво має екстенсивний характер, й є менш продуктивним. Продукція, котру синтезує тваринництво, є різноманітною — м'ясо, молоко, яйця, риба, вовна, шкіра, пер­ли й ін.

Перші місця в світі за поголів'ям великої рогатої худоби посідають країни Азії {Індія, Китай), Африки {Єгипет, Ефіопія, Лівія), Америки {США, Канада, Бразилія, Аргентина, Мексика)..

Розвиток вівчарства останнім іноді набув світового роль , що пов'язано із постачанням на світовий ринок вовни. Лідером в цій галузі є Австралія. Біля половини світового поголів'я овець припадає на країни, що розвиваються, — Туреччину, Іран, Пакистан, Індію, Афганістан, Ефіопію, Судан й ін.

Свинарство розвинене у Європі, Азії й Північній Америці. Однак у районах проживання мусульман свиней практично не розводять крізь релігійні традиції. На 1-му місці у світі за поголів'ям свиней — Китай.

Птахівництво має максимальний розвиток в США, Китаї, Італії, Франції, Росії, Україні, Іспанії, Японії, Канаді.

Робота із підручником: прочитавши останні абзаци параграфу визначте сучасний стан рибальства всесвіту .

Оповідь вчителя .

Яким чином й усі галузі світового господарства, сільське господарство зазнало корінних змін у епоху НТР. В XX ст. розпочалося технічне переоснащення сільськогосподарського виробництва. В 1970 - 1980-х рр. було впровадження більше досконалих двигунів, принципово нового обладнання, нових ґрунтозахисних технологій, хімізації, селекційної й племінної роботи, гідромеліоративного будівництва і т.п. . Ці перетворення охопили не лише розвинені країни, а і декотрі країни, що розвиваються (Індія, Мексика, Арґентина й ін.). Така форма вияву НТР у сільському господарстві заслужила назву «зелена революція». В розвинених державах пріоритетними напрямками сучасної НТР в сільському господарстві стала генна й клітинна інженерія, котра дала можливість розвивати прибуткове виробництво навіть там, де раніше займатися сільським господарством було неможливим або ж не вигідним.

Закріплення знань і вмінь

Бесіда.

1) Що за сільськогосподарські культури іменують «хлібами людства»? Від чого залежить географія їх вирощування?

2) Назвіть країни-лідери за середнім збором зернових.

3) Що за технічні культури мають найбільш поширення у світі? Назвіть ключові райони їх вирощування.

4) Що за галузі тваринництва ви знаєте? Охарактеризуйте їх географію.

5) Чим сільське господарство розвинених країн відрізняється від сільського господарства країн, що розвиваються?

Підведення підсумків

Заключне слово.

—Сільське господарство — вагома галузь матеріального виробництва, головним завданням котрої є забезпечення населення продуктами харчування, а окремі галузі промисловості — сировино

Оцінювання школярів із аргументуванням оцінок

Надання домашнього завдання

1) Опрацювати текст підручника § 11.

2) Надайте відповіді на питання після параграфа.

3) Підписати на контурній карті перші трійки країн-лідерів за збором: а) пшениці, рису, кукурудзи; б) цукрової тростини, цукрового буряку, бавовника.

Коментарі ( 0 )

Залишити коментар

Підписатися на оновлення

Залиште свою едектронну адресу, щоб отримувати останні новини та оновлення на сайті yrok.net

Всі права захищено.

Копіювання матеріалів без зміни заборонено.

При використанні матеріалів обов'язкова наявність активоного посилання (не закритого для індексування пошуковими системами) на джерело.