Конспект уроку: Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Лабораторний дослід №1: Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

20.12.2018
143 переглядів
Предмет: Хімія
Клас: 7 клас
Тема уроку
Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Лабораторний дослід №1: Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин
Мета уроку:

Навчальна мета: ввести поняття про різноманіття речовин; дати початкову класифікацію елементів на метали й неметали, їх поширення в природі; навчити розрізняти металічні й неметалічні елементи за їх положенням у періодичній системі; показати істотну відмінність фізичних і хімічних власти­востей металів і неметалів.

Тип уроку:
комбінований
Терміни і поняття:
Хід уроку
Організаційний момент

Привітання вчителя й учнів. Перевірка присутніх. Перевірка готовності класу до уроку.

Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання

Назвіть період і групу, в якій знаходяться атоми:

С — II період, IV група, головна підгрупа;

А1 — III період, III група, головна підгрупа;

F — II період, VII група, головна підгрупа;

Fе — IV період, VIII група, побічна підгрупа;

Сu — IV період, І група, побічна підгрупа;

1) Обчисліть відносну атомну масу Нітрогену, Оксигену, Сульфуру, якщо атомні маси цих атомів відповідно дорівнюють: 2,33-10-26 кг;   2,66-10-26 кг;   5,32-10"26 кг.

2) З допомогою періодичної системи визначте округлені значення відносної атомної маси таких елементів: Флуор, Натрій, Фосфор, Хлор (35,5), Аргентум, Аурум.

3)  Ядро атома складається з протонів і нейтронів. Повернімося до та­блиці з масами р, п, е-. Отже, m(р) = 1,66-10 - 27, тобто відносна маса протона дорівнює 1 а.о.м.                    ,
Аналогічною є відносна маса нейтрона — 1 а.о.м. А от електрон дуже маленький, його маса в 1840 разів менша за масу протона і нейтрона.
Тоді Аr = р + п. Відносна атомна маса дорівнює кількості протонів і нейтронів.

—Чому дорівнює кількість протонів у атомі? (Порядковому номеру)

—А як знайти кількість нейтронів у атомі? (n = Аr - р)      

Наприклад: р = 3;п = 7 — 3 = 4.

4)  Запишіть кількість протонів і нейтронів для Бору, Нітрогену, Флуору, Сульфуру.

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Повідомлення учням теми і мети уроку

Основна частина уроку

Розгляньмо кристалічні ґратки.

Алмаз: у вузлах ґраток атоми Карбону С.

Вуглекислий газ: у вузлах ґраток молекули карбон (ІІ) оксиду С02.
Натрій хлорид: у вузлах ґраток йони — катіони Натрію Na+ та аніони ХлоруCl.

Отже, речовини можуть складатися як з окремих атомів, так і з мо­лекул, або заряджених частинок — йонів.

Тому

Будова речовини залежить від природи хімічних елементів, що його утворюють.

Перша класифікація хімічних елементів за властивостями передба­чає їх поділ на метали й неметали.

Демонстрація 9. Розгляд зразків металів і неметалів.

Розгляньмо колекцію «Метали».

1. Які загальні властивості мають метали?

  • Металевий блиск;
  • сірі (крім міді); тверді;
  • проводять електричний струм.

2. Розгляньмо зразки неметалів: сірка, графіт, ампула з кристалами I2. Додамо наші знання проN2 і O2

  • Крихкі;
  • тверді або газоподібні;
  • різні властивості. Запишемо приклади:

Розгляньмо діаграму поширення елементів (урок 6).

1. Яких елементів у космосі більше — металів чи неметадів? (Немета­лів — Н, Не)

2. Частка яких елементів більша в земній корі — металів чи неметалів? (Неметалів:

3. А які елементи містяться в повітрі? (Неметали Нітроген, Оксиген у складі речовин Н2, О2)

                А тепер подивімося в періодичну систему. Умовна діагональ від Бору до Астату поділяє періодичну систему на дві частини: у нижній частині та­блиці ліворуч від діагоналі знаходяться елементи-метали, а у верхній лівій частині знаходяться елементи-неметали (крім елементів побічних груп).

                Відомі також елементи, що в сполуках виявляють властивості як ме­талів, так і неметалів. Вони називаються перехідними елементами. До них належать, наприклад, Ре, Gе та інші.

                Окрема група елементів — це елементи головної підгрупи VIII гру­пи: Не, Ne, Аг, Кг, Хе, Rn. Їх називають інертними, або благородними, елементами, оскільки вони не виявляють ні властивостей металів, ні властивостей неметалів.

3. Робота в парах

                Запропонуйте по п'ять прикладів елементів металів і неметалів з пе­ріодичної системи.

Обміняйтеся знаннями і перевірте з допомогою періодичної систе­ми, чи правильно виконане завдання в сусідніх пар.

Демонстрація

                Змішали порошок сірки і порошок заліза.

1.  Як можна розділити цю суміш? (Залізо в суміші зберігає свої магнітні   властивості, тому легко притягується магнітом) (Демонструємо, як залізо притягується до магніту.)

2.  Чому залізо не можна вилучити з цієї ж суміші після нагрівання? (Залізо прореагувало із сіркою)

        Запишемо рівняння:

Тепер і залізо, і сірка змінили свої властивості. Відбулася хімічна реакція, з атомів Сульфуру і Феруму утворилася речовина складу FeS. Речовини до проведення досліду складалися з однакових атомів Sі Fе, після досліду речовина складається, з молекул FeS.

                За якісним складом речовини поділяються на прості та складні.

Прості — речовини, молекули яких складаються з атомів одного хі­мічного елемента:

(Індекс унизу праворуч указує на число атомів у молекулі.)

                Складні — речовини, молекули яких складаються з атомів двох і біль­ше хімічних елементів.

 Вода — проста чи складна речовина? (Складна; складається з двох атомів Гідрогену й одного атома Оксигену — Н 2O)

Це можна довести шляхом розкладу води під дією електричного струму. Розгляньмо рисунок у підручнику, де зображено спеціальний прилад — електролізер, а рівняння реакції записується так:

Закріплення знань і вмінь

•   На які дві групи поділяються хімічні елементи?

• Як розрізнити за положенням у періодичній системі металеві й неметалічні елементи?     

• Чи можна за властивостями— хімічними чи фізичними— розрізни­ти, метал чи неметал?

Лабораторний дослід № 1

«Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин»

В учнів на столі зразки:

простих речовин: сірка, залізо, вугілля, алюміній;

складних речовин: вода, натрій хлорид, купрум(ІІ) оксид, цукор.

1) Розгляньте речовини та відзначте:
агрегатний стан;     

  • колір;
  • відношення до води;
  • запах.

2) Зробіть висновок про фізичні властивості простих і складних речо­вин.        

3) Ґрунтуючись на власному досвіді, запропонуйте можливі способи застосування цих речовин.

4) Чи можна за зовнішнім виглядом судити про приналежність речо­вини до простих чи складних речовин?

Учні записують у зошитах спостереження й оформляють їх у вигляді таблиці, окремо для простих і складних речовин.

Підведення підсумків
Надання домашнього завдання

прочитати параграф,

дати відповідь на запитання,

інше.

Коментарі ( 0 )

Залишити коментар

Підписатися на оновлення

Залиште свою едектронну адресу, щоб отримувати останні новини та оновлення на сайті yrok.net

Всі права захищено.

Копіювання матеріалів без зміни заборонено.

При використанні матеріалів обов'язкова наявність активоного посилання (не закритого для індексування пошуковими системами) на джерело.