Конспект уроку: Будова скелета людини. Практична робота № 1. Будова суглобів, допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи

30.12.2018
99 переглядів
Предмет: Біологія
Клас: 9 клас
Тема уроку
Будова скелета людини. Практична робота № 1. Будова суглобів, допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи
Мета уроку:

Навчальна мета: Познайомити школярів із особливостями у будові скелету людини; сформувати знання про важливість явища прямоходіння в процесі діяльності людини; розкрити роль скелету в забезпеченні опорної функції; важливу увагу учнів звернути на будову суглобів й першу допомогу у разі травм,

Розвиваюча мета: розвивати вміння порівнювати між собою біологічні об'єкти, вміння спостерігати; розвивати у учнів логічне і критичне мислення, вміння робити  висновки й узагальнення,

Виховна мета: виховувати у дітей бережливе відношення до свого організму й здоров'я.

Тип уроку:
комбінований
Терміни і поняття:

пояс кінцівок, ребра,  хребет, череп, крижова кістка, хребці

Хід уроку
Організаційний момент

Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності класної кімнати і учнів до уроку. Перевірка присутніх

Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання
  1. Яку будову має кістка?
  2. Яких типів бувають кістки?
  3. Як з’єднуються кістки між собою?
  4. Які види з’єднань існують.
  5. Як відбувається ріст кісток?
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Повідомлення учням теми і мети уроку.

Основна частина уроку

Будова скелета людини

Скелет людини побудований з скелетів голови, тулуба й кінцівок (верхніх і нижніх) (мал.1).

Скелет людини: 1 - скелет голови;2 - скелет тулуба

Мал.1. Скелет людини: 1 - скелет голови;2 - скелет тулуба

Скелет голови, чи череп, побудований із двох відділів: мозкового і лицьового (мал. 1). До складу мозкового відділу черепа належать найбільші непарні кістки - потилична та лобова і парні -тім'яна та скронева. Крізь великий отвір людської потиличної кістки порожнина черепа поєднується із каналом хребта. У всіх кісток основи черепа є дрібні отвори, крізь котрі пролягають кровоносні судини та черепно-мозкові нерви.

Скелет лицьового відділу черепа побудований із 15 кісток, найбільшими із котрих є парні виличні, верхньощелепні і непарна нижньощелепна кістки. У свою чергу, нижня щелепа  - це єдина рухома кістка на черепі.

Скелет тулуба побудований із хребта та грудної клітки. Хребет утворюють 33-34 хребці: 7 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових хребців, які зрослися у єдину кістку - крижі, й 4-5 куприкових хребців (мал. 2). Кожний (крім першого шийного) із хребеців має тіло, дугу й відростки (мал. 2).

Відділи хребта (1), будова хребців (2)

Мал.2. Відділи хребта (1), будова хребців (2)

Самий довгий остистий відросток прямує від центра дуги хребця назад. Поміж тілом хребця й його дугою знаходиться отвір. Отвори усіх хребців формують канал хребта, в котрому розташований спинний мозок. В процесі розвитку людини розвиваються чотири плавні вигини хребта, котрих немає в тварин. Дані вигини забезпечують збереження рівноваги, пом'якшують поштовхи, котрих зазнає тіло в процесі ходіння, стрибків.

Хребці відділів хребта мають відмінності в формі і розмірах. Їх розміри зростають від шийного до поперекового відділу. 1-й шийний хребець, що звуть атлантом, не має тіла й складається із двох дуг. 2-й шийний хребець, що називається епістрофей - має зубоподібний відросток, що входить у отвір поміж дугами 1-го хребця. Навколо зубоподібного відростка хребця обертається голова. Дане місце хребта надзвичайно вразливе щодо ушкодження.

Грудна клітка побудована грудиною (грудинною кісткою), 12-ма парами ребер та грудними хребцями (мал. 3). В зв'язку із вертикальним розміщенням людини і її грудна клітка знизу розширена.

Ребра - плоскі дугоподібні кістки, їх задні кінці рухомо поєднані із хребцями грудного відділу хребта. 7 пар ребер (із 1-ї по 7-му) поєднані хрящами із грудиною, а наступні 3 пари (8-ма-10-та) ребер, прикріплюючись власним хрящем до хряща попереднього ребра, формують реберну дугу; останні 2 пари (11-та й 12-та) ребер не досягають дуги й вільно закінчуються у товщі м'язів черевної стінки. Подібні сполучення кісток грудної клітки надають можливість змінювати її об'єм в процесі дихання, що визначає вдих й видих.

Скелет кінцівок побудований зі скелета пояса й скелета вільних кінцівок. А пояс верхніх кінцівок у себе включає парні кістки трикутних лопаток та сполучені із ними ключиць. На зовнішньому краї лопатки знаходиться заглибина (ямка), у котру входить головка плечової кістки, створюючи плечовий суглоб.

ВІдомо, що скелет вільної верхньої кінцівки (тобто руки) складений із 3-ох відділів: плеча, передпліччя й кисті. Плече формує плечова кістка, яка в верхній частині сполучається із лопаткою, а у нижній - із кістками передпліччя, формуючи суглоб. Передпліччя побудоване із двох кісток: ліктьової та променевої. із передпліччям сполучається кисть, сформована кістками зап'ястка, п'ястка й фалангами пальців. Зокрема, нижній кінець променевої кістки формує променезап'ястковий суглоб із 3-ма кістками верхнього ряду зап'ястка. Зап'ясток побудований із 2-х рядів коротких маленьких кісток (вісім їх), до складу п'ястка належать п'ять довгих кісток. Фаланги формують скелет пальців. 1-ий, або ж великий, має 2 фаланги, а решта пальців - по 3. Великий палець руки людини протиставлений іншим, це дає можливість людині виконувати дрібні та точні рухи.

Пояс нижніх кінцівок формують парні тазові кістки й крижова кістка (мал.3). Попереду тазові кістки сполучаються, формуючи напівсуглоб, так назване лобкове зрощення, а позаду (із крижовим відділом хребта) - малорухливий суглоб. Дякуючи прямоходінню таз в людини міцний та широкий. На кожній із тазових кісток є кульшова западина, до котрої належить головка стегнової кістки, створюючи кульшовий суглоб.

В скелеті вільної нижньої кінцівки (тобто ноги) виділяється стегно, гомілка й стопа. Стегно побудоване із масивної стегнової кістки, а гомілка із великогомілкової й малогомілкової кісток (мал.3). Стопа побудована сімома короткими кістками передплесна, серед котрих найбільшими кістками є п'яткова і таранна, 5-ма довгими кістками плесна й кістками пальців (їхня така сама кількість, як у руці). У стопи склепінчаста будова, яка полегшує поштовхи в процесі ходіння, бігу, стрибків. В склад нижньої вільної кінцівки належить також надколінок - це невелика трикутна кістка.

Обговорення повідомлень із одночасним заповненням таблиці

Відділ скелета

Особливості будови

Функції

Скелет голови (череп)

Побудована із мозкового (потилична, лобова, тім’яні й скроневі кістки) та лицьового (виличні, носова, щелепні кістки) черепа. Єдина рухома кістка — нижня щелепа

Захист головного мозку, опора для жувальних м’язів

Скелет тулуба

Побудована із грудної клітки (ребра, грудина та грудні хребці) й хребта (має шийний, грудний, поперековий й крижовий відділи і  куприк)

Захист серця, легень й спинного мозку, забезпечення здійснення дихальних рухів, участь в з роботи кінцівок

Скелет верхніх кінцівок

Побудована із плечового пояса (лопатки,  а також ключиці) й вільної верхньої кінцівки (до неї належить плече, передпліччя та кисть)

Забезпечують функціональну рухливість верхньої кінцівки

Скелет нижніх кінцівок

Побудована із тазового пояса (тазові кістки) й вільної нижньої кінцівки (стегно, гомілка та стопа)

Забезпечують функціональну рухливість нижньої кінцівки

Закріплення знань і вмінь

Практична робота № 1. Будова суглобів, допомога у разі пошкоджень опорно-рухової системи

Мета: повторити головні особливості будови суглобів, розвивати вміння надавати першу допомогу у разі ударів, розтягнень зв'язок чи вивихів й переломів кісток.

Обладнання та матеріали: скелет людини або ж таблиця із його зображенням, моделі або ж схеми будови суглобів, таблиця «Пошкодження кісток й перша допомога», бинти, рентгенограми вивихів та переломів, шини, дошки, палиці, лінійки, джгут, косинки, зошит, підручник

Хід роботи

На 1-му етапі роботи школярі малюють в зошиті схему будови суглоба і позначають його складові. Подальша робота здійснюється групами по чотири-шість школярів із імітацією пошкоджень. Детальне завдання кожній групі учнів вказується у інструктивній картці.

Інструктивна картка № 1

Діагноз: закритий перелом  кісток лівого передпліччя, розтягнення зв'язок правої стопи.

План дій

1. Підготуйте шину або ж підручний матеріал з метою знерухомлювання руки потерпілого, підкладіть під неї м'яку підстилку.

2. Знерухомте ліву руку, зафіксувавши при цьому ліктьовий й променезап'ястковий суглоби із допомогою шини або ж підручних матеріалів. В разі їхньої відсутності прибинтуйте руку потерпілого до тулуба.

3. На час обробки перелому до зв'язок правої стопи прикладіть пляшечку із льодом або ж рушник, змочений у холодну воду.

4. Після завершення надання першої допомоги у разі перелому накладіть стягуючу пов'язку на праву стопу, знерухомивши при цьому гомілковостопний суглоб.

Інструктивна картка № 2

Діагноз:  відкритий перелом кісток правої гомілки, удар лівого плеча.

План дій

1. Обробіть рану потерпілого  дезінфекційними засобами та закрийте чистою пов'язкою.

2. Далі підготуйте шину або ж підручний матеріал з метою знерухомлювання ноги, підкладіть під ногу м'яку підстилку.

3. Знерухом праву ногу, зафіксувавши колінний та гомілковостопний суглоби із допомогою шини або ж підручних матеріалів.

В разі їхньої відсутності прибинтуй ногу до другої ноги.

4. На час процесу обробки перелому до лівого плеча приклади пляшечку із льодом або ж рушник, змочений холодною водою.

Інструктивна картка № 3

Діагноз: травма черепа, вивих лівої руки у ліктьовому суглобі.

План дій

1. Покладіть потерпілого на спину, підійміть його голову і покладіть під неї щось м'яке.

2. До лівого ліктьового суглоба прикладіть пляшечку із льодом або ж рушник, який змочений холодною водою.

3. Знерухомте ліву руку, при цьому зафіксувавши ліктьовий й променезап'ястковий суглоби із допомогою шини або ж підручних матеріалів. В разі їхньої відсутності потрібно підвісити руку на хустці або ж бинті.

 

Підведення підсумків
Надання домашнього завдання
  • прочитати параграф,
  • дати відповідь на запитання,
  • інше.

Коментарі ( 0 )

Залишити коментар

Підписатися на оновлення

Залиште свою едектронну адресу, щоб отримувати останні новини та оновлення на сайті yrok.net

Всі права захищено.

Копіювання матеріалів без зміни заборонено.

При використанні матеріалів обов'язкова наявність активоного посилання (не закритого для індексування пошуковими системами) на джерело.