Конспекти уроків рідної мови (української мови) у 3 класі (Вашуленко М.)

10.11.2019
1880 переглядів
Серія: Інше
Клас: 3 клас
Автор: yrok.net
Видавництво:
Формат: (.word)
Розмір: 1 Мб

Збірник розробок уроків Конспекти уроків рідної мови (української мови) у 3 класі (Вашуленко М.) з української мови 3 клас з серії Інше - 0 рік

Конспекти уроків рідної мови у 3 класі за підручником М. С. Вашуленка, складені відповідно до чинної Програми та оновленого Державного стандарту

Конспекти уроків з української мови (рідної мови) 3 клас:

Урок 1. Мова й мовлення. Мова як найважливіший засіб людського спілкування. Рідна мова, мова державна. Український алфавіт    
Урок 2. Наша рідна мова. Мова інших народів. Близькоспоріднені мови    
Урок 3. Усне мовлення, його основні особливості ...
Урок 4. Особливості писемного мовлення    
Урок 5. Культура мовлення    
Урок 6. Слова ввічливості    
Урок 7. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 8. Текст. Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Добір заголовків до тексту    
Урок 9. Визначення теми й теми у текстах різних типів    
Урок 10. Абзац тексту    
Урок 11. Зв'язки між реченнями в тексті. Частини тексту    
Урок 12. Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів    
Урок 13. Складання текстів-інструкцій     34
Урок 14. Особливості текстів-листів. Написання листа    
Урок 15. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 16. Складання письмових запрошень і привітань. Правило написання адреси    
Урок 17. Узагальнюючий урок з теми «Текст». Перевірний тест    
Урок 18. Повторення вивченого про речення    
Урок 19. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Інтонування речень    
Урок 20. Звертання. Розділові знаки при звертаннях
Урок 21. Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні    
Урок 22. Закріплення знань про члени речення. Встановлення зв'язку слів у реченні    
Урок 23. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 24. Підсумковий урок з теми «Речення». Мовна тема «Мова і мовлення. Текст. Речення»    
Урок 25. Слово. Значення слова. Слово з прямим і переносним значенням    
Урок 26. Слова, що мають кілька значень    
Урок 27. Слова, які звучать і пишуться однаково ...  
Урок 28. Слова, близькі за значенням (синоніми) ...
Урок 29. Ознайомлення з фразеологізмами. Навчальне аудіювання    
Урок 30. Слова, протилежні за значенням (антоніми)
Урок 31. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 32. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних навичок    
Урок 33. Будова слова. Закінчення слова. Роль закінчень для зв'язку слів у реченні    
Урок 34. Основа слова    
Урок 35. Загальне уявлення про частини основи ....
Урок 36. Спільнокореневі слова. Корінь слова    
Урок 37. Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова    
Урок 38. Розрізнення слів з омонімічними коренями
Урок 39. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 40. Чергування голосних о, е, і в коренях слів ...
Урок 41. Чергування приголосних звуків [г, к, х] — [з, ц, с] — [ж, ч, ш] у коренях слів    
Урок 42. Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними [е], [и]. Правило написання слів з цими звуками    
Урок 43. Перевірка правильності написання слів з ненаголошеними голосними [е] та [и]    
Урок 44. Закріплення правил про вимову й правопис слів з ненаголошеними [е], [и]    
Урок 45. Контрольна робота. Аудіювання    
Урок 46. Вимова, правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом    
Урок 47. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 48. Дзвінкі й глухі приголосні. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними    
Урок 49. Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів та складів перед наступним глухим приголосним    
Урок 50. Явища заміни в коренях дзвінких звуків глухими і навпаки. Зоровий диктант    
Урок 51. Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів    
Урок 52. Префікси й прийменники    
Урок 53. Правопис префіксів роз, без    
Урок 54. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних умінь    
Урок 55. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 56. Вимова і правопис слів з префіксами з, с    
Урок 57. Закріплення правила про вимову й правопис слів з префіксами з, с    
Урок 58. Правило вживання апострофа після префіксів    
Урок 59. Закріплення правила вживання апострофа після префіксів    
Урок 60. Суфікс як значуща частина слова    
Урок 61. Правопис слів із суфіксом ар. Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу функцію    
Урок 62. Перевірка знань з мови й мовлення, мовних умінь і навичок (тести) з теми «Слово. Будова слова»    
Урок 63. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 64. Аналіз тестової роботи. Закріплення вивченого з теми «Будова слова»    
Урок 65. Загальне уявлення про частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прийменник. Зіставлення іменників, прикметників, дієслів за їх значенням, питаннями, роллю в реченні    
Урок 66. Логічні вправи на розрізнення слів за родовими й видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови    
Урок 67. Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв'язками з іншими словами    
Урок 68. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 69. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок з іншими словами в реченні). Іменники, що означають назви істот та назви неістот    
Урок 70. Власні й загальні іменники. Велика буква у власних іменниках    
Урок 71. Закріплення навичок правопису загальних і власних іменників    
Урок 72. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи на творення іменників від прикметників    
Урок 73. Поняття предметності на прикладі іменників, що означають дію. Практичні вправи у творенні іменників від дієслів за зразком    
Урок 74. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 75. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній    
Урок 76. Вправи на визначення роду іменників    
Урок 77. Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або у множині    
Урок 78. Змінювання іменників за питаннями прийменника й закінчення як засіб зв'язку слів у реченні    
Урок 79. Перевірна робота за темою "Частини мови. Іменник"    
Урок 80. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 81. Загальне питання про прикметник (питання, значення, роль у реченні)    
Урок 82. Зв'язок прикметників з іменниками    
Урок 83. Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками    
Урок 84. Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками    
Урок 85. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних умінь    
Урок 86. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 87. Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити питання до прикметників, редагувати текст    
Урок 88. Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників    
Урок 89. Вправи на визначення роду й числа прикметників за іменником    
Урок 90. Повний аналіз прикметників як частини мови    
Урок 91. Спостереження за вживанням прикметників у прямому й переносному значенні    
Урок 92. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 93. Контрольна робота. Мовна тема «Іменник. Прикметник»    
Урок 94. Закріплення й узагальнення знань про прикметник    
Урок 95. Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з імен-ником в реченні    
Урок 96. Спостереження за роллю дієслів у реченні і тексті. Дієслова-синоніми та дієслова-антоніми ...
Урок 97. Змінювання дієслів за часами    
Урок 98. Розвиток зв'язного мовлення    
Урок 99. Вправи на розрізнення часових форм дієслів    
Урок 100. Закріплення знань про часові форми дієслів    
Урок 101. Контрольне списування    
Урок 102. Змінювання дієслів минулого часу за родами    
Урок 103. Вправляння у змінюванні дієслів минулого часу за родами. Складання усного опису дятла за ілюстрацією    
Урок 104. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 105. Контрольне аудіювання. Змінювання дієслів за часами    
Урок 106. Неозначена форма дієслова    
Урок 107. Творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного    
Урок 108. Розрізнення дієслів неозначеної форми за питаннями що робити? що зробити?    
Урок 109. Творення часових форм від неозначеної форми дієслова    
Урок 110. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 111. Написання не з дієсловом    
Урок 112. Вправляння у розборі дієслова як частини мови    
Урок 113. Контрольна робота. Мовна тема «Дієслово»    
Урок 114. Повторення вивченого за рік. Звуки та букви. Апостроф. Перенос слів    
Урок 115. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних навичок    
Урок 116. Повторення вивченого за рік. Текст. Речення    
Урок 117. Урок розвитку зв'язного мовлення    
Урок 118. Підсумковий урок    

 

Переглянути збірник конспектів уроків: Конспекти уроків рідної мови (української мови) у 3 класі (Вашуленко М.)

Скачати уроки "Конспекти уроків рідної мови (української мови) у 3 класі (Вашуленко М.)"

Скачати конспекти
1 Mb,

Коментарі ( 0 )

Залишити коментар

Підписатися на оновлення

Залиште свою едектронну адресу, щоб отримувати останні новини та оновлення на сайті yrok.net

Всі права захищено.

Копіювання матеріалів без зміни заборонено.

При використанні матеріалів обов'язкова наявність активоного посилання (не закритого для індексування пошуковими системами) на джерело.