Конспект уроку: Клітина рослин. Основні процеси життєдіяльності рослини. Лабораторна робота №1 «Будова клітини рослин»


 
Предмет: Біологія
Клас: 7 клас
Автор: yrok.net
08.02.2013

Тема уроку:
Клітина рослин. Основні процеси життєдіяльності рослини. Лабораторна робота №1 «Будова клітини рослин»
Мета уроку:
познайомити з будовою клітини рослини; навчити учнів визначати компоненти клітини та називати їхні функції; навчити працювати їх з мікроскопом; розвивати вміння виконувати роботу за мікроскопом та оформляти лабораторні роботи; виховувати відповідальне ста
Тип уроку:
комбінований
Терміни і поняття:
біологічні науки, цитологія, клітина, органели, оболонка, ядро, цитоплазма, пластиди, вакуолі, мікроскоп, предметне скельце, мікропрепарат

Хід уроку

  Організаційний момент

Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності до уроку. Перевірка присутніх

  Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання

Бесіда

1. Назвіть речовини які потрібні рослинам для підтримання їхньої життєдіяльності?

2. Визначіть які речовини рослини поглинають з повітря?

3. Які речовини рослини вбирають з ґрунту?

4. Які саме органи рослини постачають необхідні їй неорганічні речовини?

5. Які органи рослинного організму постачають органічні речовини?.

  Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Проблемне питання:

- Чи однорідний організм рослини?

- Якщо він не однорідний, то з чого складається і що є найменшою одиницею.

  Основна частина уроку

Клітина

Клітина – це доволі складна і саморегулююча система. Вона є найменшою одиницею будь-якого організму, в тому числі і рослинного. Клітині властиві всі ознаки живого, тобто живлення, дихання, обмін речовин, здатність до поділу і самовідтворення, подразливість.

Будову рослинної клітини та її складових можна детально вивчити тільки користуючись збільшувальними пристроями — мікроскопами (від гр. мікро — малий і скопе — розглядати).

В природі існують як одноклітинні рослинні організми , тобто їх тіло складається лише з однієї клітини та багатоклітинні, вони ще називаються справжніми рослинами.

Клітина рослини має зовнішню оболонку, яка відрізняє її від тваринної клітини. Рослинна клітина має три головні частини – це клітинна мембрана, що знаходиться під клітинною оболонкою, цитоплазму з органелами та вакуолю.

Клітинна мембрана представляє собою тонку плівку (плазмалему). В її утворенні беруть участь специфічні жироподібні речовини і білки. Мембрана здійснює важливі функції, а саме захищає вміст клітини від механічних дій, обробляє молекулярні сигнали гормонів та ін., регулює транспорт речовин в клітину та з клітини, зберігаючи при цьому сталість внутрішньоклітинного складу. Крім цього вона бере участь у створені специфічних виростів цитоплазми - війок та джгутиків.

Цитоплазма має вигляд напіврідкого внутрішнього середовища клітини, яке пронизане великою кількістю ниткоподібних утворень, які здійснюють опорну функцію. Крім цього у ній містяться органели — це постійні клітинні структури, які виконують притаманні кожній із них функції. Цитоплазма складається з води (80 %), органічних та неорганічних речовин. Її основними органелами являються пластиди та ядро. Цікаво що, цитоплазмі властивий постійний рух.

Кожна з пластид вкрита однією або декількома мембранами, що обмежують їхній внутрішній вміст.

Вони можуть бути безбарвними або кольоровими:

  • хромопласти — жовтогарячі, жовті, червоні, впливають на забарвлення квітів, плодів, а також осіннього листя;.
  • лейкопласти — лише безбарвні;
  • хлоропласти — мають зелений колір, так як містять хлорофіл; у них відбувається фотосинтез.

Потрібно знати, що пластиди одного типу здатні переходити в інший тип.

Вакуолі – це утворення, що обмежені власною оболонкою та заповнені також клітинним соком — розчином органічних та неорганічних речовин. Значення вакуолей заклечається в тому, що вони підтримують внутрішньоклітинний тиск та сприяють збереженню форми.

Ядро — спеціальний носій всіх характеристик клітини і організму в цілому.

Оболонка ядра побудована з двох мембран, які пронизані порами. Носіями спадкової інформації в ядрі є хромосоми. Кількість хромосом кожного виду рослин є сталою. Також в ядрі знаходяться специфічні щільні утворення - ядерця. Ядерця, а також хромосоми плавають в ядерному соці.

  Закріплення знань і вмінь

Лабораторна робота № 1. Будова клітини рослин

Мета: ознайомити учнів з будовою клітини рослин, визначити основні її частини за допомогою мікроскопу.

Обладнання й матеріали: мікроскоп, скельця збільшувальні, предметні скельця, таблиці.

Хід роботи

1. Підготуйте до роботи мікроскоп.

2. Перегляньте послідовність приготування тимчасового препарату.

3. На підготовлене предметне скельце нанесіть краплину води.

4. Помістіть у неї шкірочку цибулі.

5. Накрийте все покривним склом, щоб вода рівномірно розподілилась під склом і не було пухирців повітря.

6. Налаштуйте мікроскоп і розгляньте ваш препарат за малого збільшення. Особливу увагу зверніть на впорядковане розміщення клітин у цибулі. Замалюйте собі загальний вигляд клітин цибулі.

7. Подивіться препарат цибулі за великого збільшення. На ньому знайдіть окрему клітину. Також замалюйте схематично будову клітини, на якій вкажіть ядро, цитоплазму, вакуолі, пластиди й оболонку клітини.

8. На основі проведеної роботи зробіть і запишіть висновок.

  Підведення підсумків

Підведення підсумків уроку. Оцінювання учнів та зауважень до їх підготовки

  Надання домашнього завдання


 Сподобався урок? Поділись з іншими

  Залишити коментар

Всі права захищено.

Копіювання матеріалів без зміни заборонено.

При використанні матеріалів обов'язкова наявність активоного посилання (не закритого для індексування пошуковими системами) на джерело.