Особливості селекції рослин, тварин й мікроорганізмів. Лабораторна робота № 4 «Опис фенотипів місцевих сортів різних культурних рослин. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої» - конспект уроку з біології 11 клас

15.08.2014
1178 переглядів
Предмет: Біологія
Клас: 11 клас
Тема уроку

Особливості селекції рослин, тварин й мікроорганізмів. Лабораторна робота № 4 «Опис фенотипів місцевих сортів різних культурних рослин. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої»

Мета уроку:
визначтити особливості селекції у рослин, тварин й мікроорганізмів, значення отриманих форм у промисловості, медицині й сільському гос-подарстві
Обладнання до уроку:
таблиці і схемами близькоспоріднених, неспоріднених і міжвидових схрещувань, схема щеплення (як прищеплюють прищепу на підщепу); гербарні зразки пшениця, кукурудза, ячмінь; насіння різних рослин (кукурудзи, квасолі, соняшнику); листя (клена, дуба, липи);

Базові поняття і терміни: гібридизація, штучний добір, індивідуальний добір, масовий добір, близькоспоріднене схрещування, неспоріднене схрещування, міжвидове схрещування, прищепа, підщепа, коре¬лятивна мінливість, віддалена гібридизація, гетерозис.

Концепція уроку: розказати про класичні й сучасні методи селекції, показати їхню різноманітність, звер¬нути увагу на те, що біологічні особливості організмів визначають особливості їхньої селекції. Тип уроку: комбінований.

Урок з біології на тему: Особливості селекції рослин, тварин й мікроорганізмів. Лабораторна робота № 4 «Опис фенотипів місцевих сортів різних культурних рослин. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої»

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Й МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запитання до учнів

Спробуйте самі запропонувати які-небудь методи селекції:

  — рослин;

  — тварин;

  — мікроорганізмів.

На які особливості організмів необхідно зважати при їхній се¬лекції?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ,

Лабораторна робота № 4 «Опис фенотипів місцевих сортів культурних рослин. Вивчення мінливості в рослин. Побудова варіаційного ряду й кривої»

Для виконання лабораторної роботи необхідно використовувати робочий зошит, с. 14—17.

Хід роботи

І. Порівняти кілька рослин одного виду (злакові, бульби картоплі, насіння квасолі та ін.) за фенотипом (зовнішнім виглядом, розміром тощо). Записати результати досліджень.

ІІ. Знайти характерні видові ознаки у різноманітних представників рослин. Пояснити дане явище. Зробіть висновки.

ІІІ. Виявити відмінності у особливостях будови різних представників рослин одного з видів, а також порівняти із представниками інших видів. Визначити причини, що зумовлюють дані розбіжності.

IV. Вибрати більше 10 рослин одного виду (чи їхніх частин) за окремою ознакою — наприклад кількістю вічок на бульбі картоплі або темних плям на білому насінні квасолі тощо. Підрахувати кількість вибраних показників в кожної рослини (вічок бульб картоплі, плям насіння квасолі та ін.) і занести результати до таблиці, де відзначити кількість виявлених показників для кожної рослини, а також частоту, із котрого зустрічається кожне зі цифрових значень даних показників.

V. Побудова на підставі отриманих даних варіаційної кривої модифікаційної мінливості: на вісі абсцис відкладіть варіанти, а на вісі ординат — частоти вияву певних чисельних показників ознаки. Дати характеристику цієї кривої. Довести, що крива нормального розподілу прямо пропорційна кількості обстежених представників.

VI. Сформулювати висновок.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ Й ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда

  Якими методами користуються селекціонери для селекції рослин?

  Як можна розмножувати безплідні міжвидові гібриди рослин? Які культурні рослини є поліплоїдними?

  Чому отримані в результаті щеплення гібриди необхідно по¬стійно підтримувати, проводячи повторні щеплення?

  Чим селекція тварин відрізняється від селекції рослин?

  Самостійна робота учнів Дайте відповіді на запитання

  Від чого залежить ефективність селекційної роботи? У чому особливості селекції мікроорганізмів? Що ви знаєте про роботи селекціонера І. В. Мічуріна? Чим відрізняється щеплення від справжньої гібридизації? У чому полягає метод визначення якості плідників за якостя¬ми нащадків?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Вивчити матеріал § 21 підручника.

2) Дати відповіді на запитання підручника, с. 101, № 1—7.

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

*Матеріал лише для ознайомлення. Права на даний урок належать його автору

Коментарі ( 0 )

Залишити коментар

Підписатися на оновлення

Залиште свою едектронну адресу, щоб отримувати останні новини та оновлення на сайті yrok.net

Всі права захищено.

Копіювання матеріалів без зміни заборонено.

При використанні матеріалів обов'язкова наявність активоного посилання (не закритого для індексування пошуковими системами) на джерело.