Печать

29. Конспект уроку: Наземні рослини. Вищі спорові рослини

Тема: Наземні рослини. Вищі спорові рослини

Онлайн конспект уроку з біології для 7 класу

Мета: ознайомити учнів із характерними особливостями наземних рослин; визначити головні передумови,котрі дозволили їх вийти з водою на суходіл; почати формувати знання про вищі спорові рослини, як одну з складових вищих спорових росин

Тип уроку: вивчення нових знань

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності до уроку. Перевірка присутніх

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

В ході бесіди перевірити рівень засвоєння знань учнями з попередньої тем

ІІІ. Мотивація навчальної й пізнавальної діяльності

Повідомити тему і мету поточного уроку

IV. Надання нового матеріалу

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЩИХ СПОРОВИХ РОСЛИН

Передумови виходу рослин на суходіл. 

Вчені вивчаючи давні викопні рештки рослин та тварин, дійшли наступного висновку — клімат Землі, атмосфера, обриси материків та океанів чимало разів змінювалися. Поява атмосферного кисню і озонового шару надала змогу живим організмам переміститися на суходіл. Вихід рослинних організмів на суходіл призвів до появи групи вищих рослин й став новим етапом в розвитку рослинного світу на нашій планеті.

Припускають, що перші наземні рослини виникли біля 450 мільйонів років тому на мілині водоймищ. За скам'янілими залишками учені відновили їхній вид. Вони мали тіло, котре яке не було чітко розділене на кореневу та стеблову частини. Функцію листків виконували луски, гілки вилчасто галузилися. Подібне галуження характеризується постійним роздвоєнням осі стебла при формуванні нових гілок, й, яким чином вважають учені, являється примітивною ознакою. На верхівках окремих гілок розміщувалися спорангії, в котрих дозрівали спори. Яким чином та сучасні, перші наземні рослинні організми мали покривну, провідну й основну тканини, однак не мали механічної, саме тому  увисоту являлись не більше яким способом півметра (пригадайте будову і функції тканин рослин).

Схожі за будовою вимерлі організми відносяться до відділу Риніофіти й вважаються перехідною ланкою до вищих рослин.

Головні особливості будови спорових рослин. До числа сучасних спорових рослин відносяться представники відділів Плауноподібні, Мохоподібні, Хвощеподібні і Папоротеподібні. Це всі наземні організми, та тільки окремі із них пристосувалися до існування в водному середовищі. При великій різноманітності зовнішнього вигляду дані рослини отримали спільні риси будови. Тіло спорових (окрім мохів) розподіляється на корінь й пагін. В зв'язку із переходом до наземного способу життя в спорових рослин з'являються покривні, механічні й провідні тканини. Так, покривні тканини оберігають рослини від висихання, саме вони отримали продихи для газообміну та випаровування. Під цією покривною тканиною розміщена механічна, котра забезпечує рослині опору. Постійний рух речовин від коріння до листків й навпаки відбувається з допомогою провідних тканин. Весь простір між покривною, механічною і провідною тканинами в спорових заповнений головною тканиною, що здійснює фотосинтезуючу і запасаючу функції. Розмножуються дані рослини спорами, що й визначило їхнє назву.

Розмноження й розвиток спорових рослин. В спорових рослин розвиток здійснюється шляхом низки перетворень з зміною поколінь — статевого і нестатевого.

Зміна статевого покоління нестатевим в циклі розвитку рослин зветься чергуванням поколінь. Воно з'явилося ще в окремих водоростей (зелених, бурих), а для вищих рослин являється обовязковим.

Нестатеве покоління, чи спорофіт, для розмноження яким способом нестатеві клітини — спори. З спори виростає заросток, на котрому утворюються жіночі й чоловічі статеві органи. У них визрівають гамети. Покоління, яке створює гамети, буде статевим в життєвому циклі розвитку спорових рослин, чи гаметофітом. Гамети приймають участь в заплідненні. Запліднення здійснюється лиш в водно-краплинному середовищі, саме тому спорові рослини розповсюджені на вологих ділянках суходолу, однак окремі існують навіть в пустелях (подумайте, що умови для даного мають бути). Із зиготи, котра яким способом після запліднення, з'являється спорофіт. Цикл розвитку розпочиняється знову. У рослин різноманітних систематичних груп, із котрими ви ознайомитесь потім, гаметофіт та спорофіт отримали різний вид.

V. Закріплення знань та вмінь

1. Чому воду звуть «колискою життя» на Землі?

2. Які саме зміни оточуючого середовища дозволили організмам переміститися на суходіл?

3. Котрі зміни відбулися в будові рослин в зв'язку із виходом на суходіл?

4. Вкажіть чому більшість спорових живе на вологих ділянках суходолу?

VI. Підведення підсумків

Вихід рослин на суходіл викликав зміну їхньої будови й процесів розмноження. Наземні рослини, на відміну від водоростей, отримали тіло, поділене на підземні і надземні органи (корінь та пагін), а також різні тканини (провідну, покривну, механічну т.п.), що надає їм змогу пристосуватися до існування на суші.

VIІ. Надання домашнього завдання

- прочитати параграф,

- дати відповідь на запитання,

- інше.

За підручником Біологія 7 клас — Ільченко В