Печать

22. Ріст і розвиток рослин

Тема: Ріст і розвиток рослин

Мета: познайомити учнів з поняттями ріст і розвиток, з’ясувати основні особливості росту і розвитку рослин, визначити умови, які необхідні для нормального їх перебігу, розвивати вміння порівнювати поняття ріст і розвиток, визначати умови росту рослин.

Тип уроку: комбінований

Основні поняття та терміни: ріст, розвиток

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності до уроку. Перевірка присутніх

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

1. Назвіть пристосування, які мають плоди для поширення вітром?

2. Які плоди та насіння можуть розповсюджуватися тваринами?

3. Яка роль плодів в житті людини?

ІІІ. Мотивація навчальної й пізнавальної діяльності

Однією із основних властивостей рослинних організмів являється їхня здатність рости протягом всього життя.

IV. Надання нового матеріалу

Ріст рослин. 

Ріст охоплює саме ті процеси, в момент котрих рослина утворює власний організм, збільшуючи масу та розміри тіла.

Рослини ростуть лише за сприятливих умов середовища. Особливо важливу роль для росту отримали температура, волога, повітря й світло. Будь-яка рослина нормально росте тільки при оптимальній температурі. Так наприклад, для пшениці найбільш оптимальна температура 25-27°С. Для усіх рослин характерним являється вповільнення росту при пониженні температури повітря до 0°С. За температури 20-25°С ріст знаної більшості рослин посилюється, при занадто високій – відповідно, знову сповільнюється. Окремі ранньовесняні рослини (підсніжник, проліска, сон-трава, сибірська,) здатні рости при порівняно низьких температурах повітря. Це властиво й для рослин полярних й високогірних районів. Пристосовуючись до температур, рослини здатні рости та у холодній тундрі, та у жаркій пустелі.

Окрім тепла, рослині потрібні вологість ґрунту й повітря. При нестачі води й розчинених у ній мінеральних речовин здійснюється зневоднення рослини. При браку світла (в темряві) здійснюється знебарвлення рослини. Можливо, вам доводилося бачити пророслі у темряві бульби картоплі. Їхні молоді пагони кволі, безбарвні, сильно витягнуті у довжину. Якщо подібним рослинам надати достатню кількість світла, вони стануть зеленими і в них активно відбуватиметься фотосинтез.

В момент росту рослин особливу функцію отримали регулятори росту, що формуються в верхівці пагона. Це речовини, як вітаміни, ферменти, гормони. Регулятори росту впливають, головним чином, на цитоплазму молодих клітин, сприяючи у ній зміни, пов'язані із поділом клітин й ростом їх оболонок. Вони приймають участь та у диференціації тканин, і також прискорюють утворення додаткових коренів в рослин при їх вегетативному розмноженні.

Розвиток рослин. 

Одночасно із ростом рослин здійснюється їхніх розвиток. Процеси росту та розвитку у організмі рослини взаємозалежні. Ріст призводить до кількісних змін, розвиток – вже до якісних. При тому розвиток не завжди залежний від нагромадження досить великої маси. Можливі стрімкий ріст й повільний розвиток в рослин. Та навпаки — вповільнений ріст та швидкий розвиток.

В квіткових рослин розвиток розпочинається із першого поділу заплідненої яйцеклітини. Далі відбуваються ріст й розвиток вегетативних органів у рослини, період розмноження, після нього — старіння та відмирання. На кожному із  етапів життєвого циклу організм рослини зазнає якісних змін. Даний шлях якісних перетворень організму рослини зветься розвитком.

Сукупність стадій розвитку від появи сходів насіння й до відмирання звуть життєвим циклом рослини.

В кожної рослини, починаючи із проростання насіння, проходять зміни, помітні при спостереженнях за розвитком. Дані зміни у розвитку розглядають по фазах, що рослина послідовно проходить впродовж власного існування. У однорічних рослин з насіння із'являються сходи, далі виростає стебло із листками, формуються бутони, квітки та плоди, після чого рослина вмирає. В злаків після сходів спостерігаються подібні фази: кущіння, вихід в трубку, колосіння, цвітіння, формування плодів — зернівок. В дерев та чагарників весняне пробудження розпочинається з сокоруху, далі здійснюється набрякання й розпускання бруньок; поява листків; початкове та повне цвітіння; початок і масове дозрівання плодів й насіння (в культурних рослин — початок та кінець збирання врожаю); початкова і повна зміна кольору листояків; початок, розпал й кінець листопаду.

Причини листопаду у рослин

Явище такого масового опадання листків зветься листопадом. Це пристосування рослинних організмів до перенесення несприятливих умов середовища. Опадання листків зв'язане із тим, що восени з зниженням температури повітря та ґрунту припиняються усі функції листка. Так наприклад, з зменшенням тривалості світлового дня понижується інтенсивність процесів фотосинтезу й випаровування. Опаданню листя передує руйнування хлорофілу у клітинах, формування відокремлюючого шару між основою й черешком листка, в результаті чого листки відпадають.

Скидання листків для рослини має оздоровче значення. У листках рослина за цілий рік накопичує для неї шкідливі речовини, в момент листопаду вона позбавляється «отрут».

V. Закріплення знань й вмінь

1. Поясніть, чому навесні рослини так активно ростуть й розвиваються, а восени їхніх ріст й розвиток уповільнюються.

2. Яким чином сезонні зміни в природі впливають на ріст та розвиток рослин?

VI. Підведення підсумків

В момент росту у організмі рослини здійснюються кількісні зміни, її розміри та маса збільшуються. Під поняттям розвитку розуміють якісні зміни у житті рослини, що ведуть до появи зовсім нових тканин та органів.

VIІ. Надання домашнього завдання

— прочитати параграф 22 в підручнику Біологія для 7 класу – Ільченко В.,

— дати відповідь на запитання,

— інше.

За підручником Біологія 7 клас — Ільченко В.