Печать

28. Конспект уроку: Узагальнення знань з теми: Індивідуальний розвиток організмів

Тема: Узагальнення знань з теми: Індивідуальний розвиток організмів

Онлайн конспект відкритого уроку з біології для 11 класу

Мета: узагальнити та перевірити знання учнів з теми «Індивідуальний розвиток організмів»; розвивати вміння застосовувати раніше отримані знання.

Тип уроку: узагальнення знань

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності до уроку. Перевірка присутніх

ІІ. Мотивація навчальної й пізнавальної діяльності

Повідомити тему і мету поточного уроку

IІІ. Виконання контрольної роботи

I. Із запропонованих відповідей виберіть одну правильну:

1. Укажіть групи рослин, яким притаманне подвійне запліднення: а) мохопо¬дібні; б) папоротеподібні; в) голонасінні; г) покритонасінні.

2. Укажіть групи тварин, яким притаманний прямий розвиток: а) комахи; б) хрящові риби; в) кісткові риби; г) багатощетинкові черви.

3. Укажіть стадію зародкового розвитку, на якій формуються зародкові листки: а) дроблення; б) бластули; в) гаструли; г) гістогенезу.

4. Як називають ріст особини протягом усього життя: а) обмежений; б) не¬обмежений; в) періодичний; г) регенерація.

5. Укажіть стадію зародкового розвитку, на якій формується порожнина первинної кишки: а) дроблення; б) бластули; в) морули; г) гаструли.

II. Завдання на встановлення відповідності:

1. Встановіть відповідність між організмами та чергуванням різних поколінь:

Організми

A. Дафнія

Б. Аурелія

B. Печінковий сисун

Г. Круглий черв рабдіас жаб'ячий

Покоління

1. Гермафродитне та партеногенетичне

2. Роздільностатеве та партеногенетичне

3. Роздільностатеве та нестатеве

4. Гермафродитне та нестатеве

5. Гермафродитне та роздільностатеве

2. Визначте, які варіанти чергування поколінь присутні у життєвих циклах тих чи інших тварин:

Варіанти чергування поколінь

1. Статеве й нестатеве

2. Гермафродитне й партеногенетичне

3. Роздільностатеве й партеногенетичне

Тварини

а) Котячий сисун

б) Форамініфери

в) Амеба протей

г) Дафнії

1. Визначте структури та органи, які розвиваються з відповідних зародкових листків:

Зародкові листки

1. Ектодерма

2. Ендотерма

3. Мезодерма

Органи та структури

а) Печінка

б) Серцевий м'яз

в) Нервова трубка

ІІІ. Відкриті запитання:

1. Чому серед наземних тварин переважає внутрішнє запліднення? Відпо¬відь обґрунтуйте.

2. Який зв'язок між процесами гістогенезу та органогенезу?

3. функції притаманні статевому та нестатевому поколінням при здій¬сненні складних життєвих циклів?

V. Підведення підсумків

VІ. Надання домашнього завдання

— прочитати параграф,

— дати відповідь на запитання,

— інше.

За підручником Біологія 11 клас (Балан П.)